svasdssvasds

หมอยง เผย เด็กติดโควิด-19 มากขึ้น ในเดือนที่เปิดเทอมกันแล้ว

หมอยง เผย เด็กติดโควิด-19 มากขึ้น ในเดือนที่เปิดเทอมกันแล้ว

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ เผย เดือนนี้ที่เด็กเปิดเทอมกันแล้ว พบ เด็กติดโควิด-19 มากขึ้น และพบเป็นแพร่ระบาดภายในครอบครัวเพิ่มขึ้น

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ผ่านเฟสบุ๊ก Yong Poovorawan เกี่ยวกับประเด็นโควิด-19 ระบาดในเด็กเพิ่มขึ้น โดยระบุว่า

ต้องยอมรับความจริงว่า โควิด-19  มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นในเดือนนี้ เดือนที่นักเรียนเปิดเทอมแล้ว เราจะพบผู้ป่วยเด็กเพิ่มขึ้นอย่างมาก และการกระจายตัวติดในครอบครัว

วันนี้ตั้งแต่เช้า รับโทรศัพท์ปรึกษา มีการติดในครอบครัวร่วม 10 ราย และตอนเช้าไปตรวจเด็ก คนไข้นอก เด็กป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ พบเหมือนฤดูกาลก่อนโควิด-19 ระบาด โรคทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นมาก ในการตรวจจะแยกยากมาก ว่าเป็นโควิด-19 หรือไม่ ป้องกันตัวเองอย่างเต็มที่ เหมือนตรวจเด็กโรคทางเดินหายใจทั่วไป ไม่ได้มีการใส่ PPE แล้ว ถ้าสงสัยจริงๆก็จะทำ ATK

อย่างที่เคยคาดไว้ โควิด-19 จะระบาดมากตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปและจะขึ้นสูงสุดในเดือน ก.ค. - ก.ย. และจะเริ่มลดลงในเดือน ต.ค. - ธ.ค. แล้วก็จะระบาดใหม่ในเดือน ม.ค. เหมือนกับไข้หวัดใหญ่ของทุกปี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

การระบาดจะเกิดขึ้น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นช่วงของการเปิดเทอมแรกของนักเรียน ช่วงที่ 2 จะพบได้ต่ำกว่า เป็นช่วงตั้งแต่หลังเปิดเทอมที่ 2 แล้วประมาณ 1 เดือน คือเดือน ม.ค. เป็นลักษณะของโรคทางเดินหายใจประจำฤดูกาลของประเทศไทย

โควิด-19  พบให้สูงมาก นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ถ้าให้คาดการณ์ วันนี้มีผู้ป่วยเท่าไหร่ บอกได้แต่เพียงว่า มากกว่า 10 เท่าของตัวเลขที่รายงาน เพราะส่วนใหญ่มีอาการน้อย ตรวจ ATK รักษากันเอง และจำนวนหนึ่งจะไม่มีอาการ เพราะจากการศึกษาของเราในเด็ก โดยตรวจเลือดพบว่าเด็กประมาณครึ่งหนึ่งมีหลักฐานการติดเชื้อ โดยไม่มีอาการ

ถ้าจะทราบตัวเลขที่แท้จริง จะต้องใช้สถานที่ใดที่หนึ่ง ทำเป็นสถานที่ศึกษาว่ามีจำนวนผู้ป่วยเท่าไหร่ (Sentinel) เพราะตัวเลขขณะนี้ จะเป็นตัวเลขที่รับไว้ในโรงพยาบาล หรือมีการตรวจ RT-PCR

ผู้ที่ติดเชื้อมีอาการน้อย การแพร่เชื้อจะน้อยกว่าผู้ที่ติดเชื้อมีอาการที่มากกว่า และการกำจัดไวรัสก็เป็นไปได้เร็วกว่า

related