svasdssvasds

โควิดวันนี้ 26 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 2,378 ราย เสียชีวิต 17 ราย

โควิดวันนี้ 26 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 2,378 ราย เสียชีวิต 17 ราย

สถานการณ์ โควิดวันนี้ (26 มิ.ย. 65) โดยรวมดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,378 ราย ติดเชื้อสะสม 4,514,155 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มลดลงเหลือ 17 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 30,592 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 26 มิ.ย. 65

.

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,378 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 4,514,155 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 17 ราย

• เสียชีวิตสะสม 30,592 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 1,834 ราย

• กำลังรักษา 23,313 ราย

• ผู้ป่วยปอดอักเสบ 601 ราย

• ใส่ท่อชวยหายใจ 290 ราย

• ฉีดวัคซีน 45,587 ราย

• ฉีดวัคซีน รวม 138,641,319 ราย

• ATK  / เข้าข่ายติดเชื้อ 3,521 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 2,222,338 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 10.96%

related