svasdssvasds

สื่อเครือเนชั่นรับโล่นายกฯ ผลงานด้านส่งเสริม ป้องกันปราบปรามภัยออนไลน์

สื่อเครือเนชั่นรับโล่นายกฯ ผลงานด้านส่งเสริม ป้องกันปราบปรามภัยออนไลน์

สำนักข่าวเนชั่น และ ฐานเศรษฐกิจ 2 สื่อเครือเนชั่นรับมอบโล่จากนายกรัฐมนตรี ผลงานเยี่ยม ส่งเสริม ป้องกันปราบปราม ภัยออนไลน์ ด้าน นายกรัฐมนตรี ชมถือเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น พร้อมเป็นกำลังใจให้คนทำงานในทุกระดับ

สื่อเครือเนชั่นรับโล่นายกฯ ผลงานด้านส่งเสริม ป้องกันปราบปรามภัยออนไลน์ สื่อเครือเนชั่นรับโล่นายกฯ ผลงานด้านส่งเสริม ป้องกันปราบปรามภัยออนไลน์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2565 กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและสื่อสารมวลชนที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 70 คน/หน่วยงาน

โดย 2 สื่อเครือเนชั่น รับโล่นายกฯ ด้วย ดังนี้ นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม บรรณาธิการอำนวยการ สำนักข่าวเนชั่น และนายณัฐพล หวังทรัพย์ บรรณาธิการข่าวดิจิทัล ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ และทุ่มเทในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามภัยด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยแก้ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ทุกคนร่วมกันรักษาความดี เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นต่อไปด้วย และขอเป็นกำลังใจให้ผู้ทำงานทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติ รวมทั้งผู้บริหารร่วมกันสร้างความเข้มแข็งในหน่วยงาน

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

สื่อเครือเนชั่นรับโล่นายกฯ ผลงานด้านส่งเสริม ป้องกันปราบปรามภัยออนไลน์ “ปัจจุบันเทคโนโลยีและการสื่อสารต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทสำคัญกับวิถีชีวิตของทุกคนมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและความมั่นคงของประเทศ ที่ผ่านมา มีประชาชนได้รับผลกระทบและความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจำนวนมาก”

การพัฒนาเครื่องมือที่ทันสมัย ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง จะทำให้การสืบสวนสอบสวน ป้องกัน ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จะช่วยป้องกันความเสียหาย และบรรเทาความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชน ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันบูรณาการเฝ้าระวังสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างความสงบสุขให้กับประชาชน โดยมีข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้อง

นายกรัฐมนตรี ระบุว่า เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมลงนามกับรัฐมนตรีกระทรวงการไปรษณีย์และโทรคมนาคมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ใน MOU เรื่องความร่วมมือด้านการปราบปรามแก๊ง Call Center และ Hybrid Scam เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่ไร้พรมแดนในยุคปัจจุบัน จะเป็นการป้องกันและปราบปรามเหตุดังกล่าวในวงกว้าง

“ขณะนี้มีความห่วงเรื่องของการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกัน โดยเฉพาะการประสานงาน เริ่มจากการแก้ปัญหาภายในประเทศก่อน ซึ่งการแก้ไขปัญหานั้นยืนยันว่ารัฐบาลไม่ต้องการใช้ความรุนแรงหรือนำกฎหมายมาบังคับใช้หากไม่มีความจำเป็น” นายกรัฐมนตรี กล่าว