svasdssvasds

โควิดวันนี้ 23 ก.ค. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 2,578 ราย เสียชีวิต 29 ราย

โควิดวันนี้ 23 ก.ค. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 2,578 ราย เสียชีวิต 29 ราย

สถานการณ์ โควิดวันนี้ (23 ก.ค. 65) โดยรวมดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,578 ราย ติดเชื้อสะสม 4,573,463 ราย ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 29 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 31,127 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 23 ก.ค. 65

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,577 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 4,573,463 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 29 ราย

• เสียชีวิตสะสม 31,127 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 1,877 ราย

• กำลังรักษา 24,700 ราย

• ผู้ป่วยปอดอักเสบ 886 ราย

• ใส่ท่อชวยหายใจ 412 ราย

• ฉีดวัคซีน 154,813 ราย

• ฉีดวัคซีน รวม 140,321,013 ราย

• ผู้ติดเชื้อนอกโรงพยาบาล (ATK+) 10-16 ก.ค. 65 143,827 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 9.27%

related