svasdssvasds

สธ.ไม่ยกระดับ “ฝีดาษลิง” จากโรคติดต่อเฝ้าระวังเป็นโรคติดต่ออันตราย

สธ.ไม่ยกระดับ “ฝีดาษลิง” จากโรคติดต่อเฝ้าระวังเป็นโรคติดต่ออันตราย

สธ. ไม่ยกระดับ “ฝีดาษลิง” เป็น “โรคติดต่ออันตราย” เหตุไม่เข้าเกณฑ์พ.ร.บ.โรคติดต่อ ชี้ระบบการแพทย์สาธารณสุขไทยรองรับได้ จัดทำแนวทางรักษาชัดเจนขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพหากผู้ป่วยมากขึ้น

วันที่ 25 ก.ค.2565 นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558ว่า โดยสรุปคณะกรรมการฯ เห็นด้วยกับการดำเนินงานของ สธ.ที่มีการยกระดับศูนย์EOC จากระดับกรมเป็นระดับกระทรวง และมีคำแนะนำในเรื่องของการเฝ้าระวัง และให้มีการคัดกรองให้ครอบคลุมทุกกลุ่มครบถ้วน  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ทั้งนี้ระบบสุขภาพ ด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยถือว่าสามารถรองรับได้สำหรับโรคฝีดาษวานร (ฝีดาษลิง) ภายใต้ศักยภาพที่มีอยู่

นพ.จักรรัฐ ยืนยันว่า การจะยกจาก “โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง” เป็น “โรคติดต่ออันตราย” พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 กำหนดนิยามไว้ว่า โรคติดต่ออันตราย ต้องมีอาการรุนแรง และแพร่ได้ง่าย รวดเร็ว ซึ่งโรค “ฝีดาษลิง” ยังไม่เข้านิยาม จึงเห็นชอบให้คงการเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังต่อไป ส่วนด้านการรักษา ได้มอบหมายกรมการแพทย์ดำเนินการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่เรื่องการดูแลรักษาต่อไป โดยให้จัดทำแนวทางการรักษาให้ชัดเจนขึ้นเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพมากขึ้น รองรับกรณีที่มีผู้ป่วยมากขึ้น

related