svasdssvasds

โควิดวันนี้ 27 ก.ค. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 2,747ราย เสียชีวิต 34 ราย

โควิดวันนี้ 27 ก.ค. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 2,747ราย เสียชีวิต 34 ราย

สถานการณ์ #โควิดวันนี้ (27 ก.ค. 65) ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,747 ราย ติดเชื้อสะสม 4,575,853 ราย ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 34 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 31,258 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 27 ก.ค. 65

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,747 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 4,582,168 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 34 ราย

• เสียชีวิตสะสม 31,258 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 2,099 ราย

• กำลังรักษา 24,219 ราย

• ผู้ป่วยปอดอักเสบ 911 ราย

• ใส่ท่อชวยหายใจ 444 ราย

• ฉีดวัคซีน 63,307 ราย

• ฉีดวัคซีน รวม 140,566,135 ราย

• ผู้ติดเชื้อนอกโรงพยาบาล (ATK+) 17-23 ก.ค. 65 204,615 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 8.78%

related