svasdssvasds

พาไปส่อง "สวนสัตว์ใหม่" เขาดินคลอง 6 มูลค่ากว่า 10,974 ล้าน บนที่ดิน 300 ไร่

พาไปส่อง "สวนสัตว์ใหม่" เขาดินคลอง 6 มูลค่ากว่า 10,974 ล้าน บนที่ดิน 300 ไร่

ทำความรู้จัก "สวนสัตว์ใหม่" เขาดินคลอง 6 จ.ปทุมธานี บนที่ดินพระราชทาน 300 ไร่ ด้วยงบก่อสร้าง 10,974 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดให้บริการระยะแรกในปี 2569 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบตั้งแต่ปี 2571 เป็นต้นไป

 สวนสัตว์ใหม่ เขาดินคลอง 6 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 อนุมัติงบประมาณผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1,109 ล้านบาท ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเพื่อดำเนินการก่อสร้าง "สวนสัตว์แห่งใหม่" ทดแทนสวนสัตว์เขาดิน บนที่ดินพระราชทานจำนวน 300 ไร่ ในพื้นที่ คลองหก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

สำหรับโครงการ “สวนสัตว์แห่งใหม่” เขาดินคลอง 6 มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 - 2570 แบ่งการดำเนินการก่อสร้างออกเป็น 2 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 : มีมูลค่าการก่อสร้าง 5,383.82 ล้านบาท (ครม.ได้มีมติเห็นชอบไปแล้วเมื่อ 11 ม.ค. 2565)

ระยะที่ 2 : มีมูลค่าการก่อสร้าง 4,340.16 ล้านบาท

เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะมีวงเงินโครงการทั้งสิ้น 10,974.65 ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• ช่วยเหลือเร่งด่วน แพนด้าในสวนสัตว์เมมฟิสของสหรัฐฯ หลังพบภาวะเครียดรุนแรง

• สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดตัว "นวล" ลูกเก้งเผือกวัย 9 เดือน

• กอริลลาในสวนสัตว์แอตแลนตาติดโควิด19

 สวนสัตว์แห่งใหม่ เขาดินคลอง 6 เป็นสวนสัตว์ที่ทันสมัยระดับนานาชาติ ภายใต้แนวคิด “ชุบชีวิตทุ่งนำ้” ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ชีวิตสัตว์ป่า การอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ

 รวมถึงเป็นแหล่งนันทนาการรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการตั้งอยู่ที่ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี บนที่ดินพระราชทานจำนวน 300 ไร่

 สวนสัตว์แห่งใหม่ เขาดินคลอง 6 ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ ถูกออกแบบให้เป็น Smart Green Zoo สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ มีระบบบริหารจัดการที่ล้ำสมัย เพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น Land Mark ใหม่ของจังหวัดปทุมธานี ซึ่งนอกจากจะเป็นที่อยู่ของสัตว์จำนวนมากแล้ว ยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยว เป็นแหล่งอนุรักษ์ และขยายพันธุ์สัตว์ 

เขาดินคลอง 6 แบ่งการใช้ประโยชน์พื้นที่ออกเป็น 6 โซน

• พื้นที่จัดแสดงสัตว์โซนแอฟริกา โซนเอเชีย โซนออสเตรเลีย โซนอเมริกาใต้ โซนสวนสัตว์เด็ก และนิทรรศการ 171 ไร่

• พื้นที่ป้องกันน้ำท่วมและถนน 42 ไร่

• พื้นที่ส่วนบริหารและวิจัย 33 ไร่

• พื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 21 ไร่

• พื้นที่ส่วนกลางและเชิงพาณิชย์ 18 ไร่

• พื้นที่จอดรถ 15 ไร่ คาดว่าจะเปิดให้บริการระยะแรกในปี พ.ศ. 2569 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบตั้งแต่ปี 2571 เป็นต้นไป

 ซึ่งก่อนหน้านี้ โครงการนี้เคยเปิดตัว “ธัญบุรี Mini Zoo” มาแล้ว เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยเปิดพื้นที่สวนสัตว์บางส่วนบนพื้นที่ 4 ไร่ ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมได้ โดยมีการจัดแสดง “สัตว์ขนาดเล็ก” และเปิดเป็น “สวนสาธารณะ” เพื่อให้ประชาชนได้มีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ

โดยสัตว์ภายในสวนสัตว์ ธัญบุรี Mini Zoo ได้แก่

• •กวางดาว

• เนื้อทราย

• กวางบึง

• ลิงกระรอก

• ลีเมอร์

• เม่น

• ตัวเหี้ย

• เต่าซูคาต้า

• เต่าบึงหัวเหลือง

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ตลาดนัดและตลาดต้นไม้ภายในสวนสัตว์ เพื่อส่งเสริมและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนโดยรอบอีกทางหนึ่ง ถือเป็นสวนสัตว์ชั่วคราวสำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระหว่างรอการก่อสร้างสวนสัตว์จริงเสร็จตามแผนในปี พ.ศ. 2570

 ทั้งนี้ภายในเดือนสิงหาคม 2565 ทางสวนสัตว์เตรียมแผนเปิด "Mini Zoo" โดยมีการเพิ่มพื้นที่จากเดิม 15 ไร่ และเพิ่มจำนวนสัตว์อีก 20 ชนิด เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น เป็นการเพิ่มแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ และแหล่งท่องเที่ยวให้กับประชาชนบริเวณใกล้เคียง

ที่มา : องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

related