svasdssvasds

กลุ่มผู้เสียหายจาก Zipmex ขอรัฐเอาผิด ด้าน ก.ล.ต. ย้ำแบ็กใหญ่ก็ไม่กลัว

กลุ่มผู้เสียหายจาก Zipmex ขอรัฐเอาผิด ด้าน ก.ล.ต. ย้ำแบ็กใหญ่ก็ไม่กลัว

กลุ่มผู้เสียหายจากกรณี Zipmex นัดรวมตัวเพื่อยื่นหนังสือและเอกสารหลักฐานความเสียหายจากกรณี Zipmex เพื่อให้ ก.ล.ต. เอาผิดกับบริษัท เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Zipup+

นางสาวรื่นฤดี สุวรรณมงคล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกมารับหนังสือ พร้อมกับระบุว่า ก.ล.ต. ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น โดยได้มีการเยก Zipmex มาชี้แจงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการมายื่นครั้งนี้ทำให้ ก.ล.ต. มีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นในการพิจารณา

กลุ่มผู้เสียหายจาก Zipmex ขอรัฐเอาผิด ด้าน ก.ล.ต. ย้ำแบ็กใหญ่ก็ไม่กลัว

เลขาฯ ก.ล.ต. ระบุว่า Zipmex อาจเข้าข่ายผิด 3 ข้อ คือ ปิดการซื้อขายโดยไม่มีเหตุอันควร เช่น บำรุงรักษาระบบ , ประกอบกิจการอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งในที่นี้คือ Zipup+ และเชื่อมโยงไปยังต่างชาติ และ ผิดตามกฎหมายของ ก.ล.ต. และหน่วยงานอื่น ๆ

อ่านเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มผู้เสียหายจาก Zipmex ขอรัฐเอาผิด ด้าน ก.ล.ต. ย้ำแบ็กใหญ่ก็ไม่กลัว

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ เว็บไซต์ผู้จัดการ รายงานความเชื่อมโยงของตระกูลใหญ่ กับบริษัท Zipmex อย่างนามสกุล เครืองาม-ยิ้มวิไล-ลิ่มพงศ์พันธุ์ เมื่อช่วงเช้ของวันเดียวกัน นางสาวรื่นฤดี ระบุว่า แม้จะมีตระกูลใหญ่ก็ไม่มีผลอะไร เพราะ ก.ล.ต. ต้องทำตามหน้าที่ ภายใต้ พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล และมีการทำงานตลอด 24 ชม. 7 วัน ไม่มีวันหยุด

นางสาวรื่นฤดี สุวรรณมงคล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

related