svasdssvasds

ทักษิณ ชนะคดีสรรพากร ศาลสั่งเพิกถอนเรียกเก็บภาษีหุ้นชินคอร์ป 1.7 หมื่นล้าน

ทักษิณ ชนะคดีสรรพากร ศาลสั่งเพิกถอนเรียกเก็บภาษีหุ้นชินคอร์ป 1.7 หมื่นล้าน

ศาลภาษีฯ มีคำพิพากษาให้ "ทักษิณ ชินวัตร" อดีตนายกรัฐมนตรี ชนะคดีกรมสรรพากร โดยศาลสั่งให้เพิกถอนการประเมินเก็บภาษีขายหุ้นชินคอร์ป จำนวน 17,000 ล้านบาท เหตุดำเนินการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ออกหมายเรียก "โอ๊ค-เอม" มาประเมินแทนเจ้าตัว

วันนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่เมื่อวันที่ 18 ก.ค.2565 ศาลภาษีอากรกลาง มีคำพิพากษาคดีความแพ่ง หมายเลขดำ ภ.220/2563 ระหว่าง นายทักษิณ ชินวัตร เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง กรณีประเมินเรียกเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากการขายหุ้น บ.ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 17,000 ล้านบาท โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีจำเลย ดังนี้

กรมสรรพากร จำเลยที่ 1

นายพงษ์ศักดิ์ เมธาพิพัฒน์ จำเลยที่ 2

นายประภาส สนั่นศิลป์ จำเลยที่ 3

นายพิสิทธิ์ ศรีวรานันท์ จำเลยที่ 4

ทักษิณ ชนะคดีสรรพากร ศาลสั่งเพิกถอนเรียกเก็บภาษีหุ้นชินคอร์ป 1.7 หมื่นล้านบาท

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า การที่เจ้าพนักงานของจำเลยที่ 1 ถือเอาการออกหมายเรียกนายพานทองแท้ ชินวัตร บุตรชาย และ น.ส.พินทองทา ชินวัตร บุตรสาว ในฐานะตัวแทน เป็นการออกหมายเรียกโจทก์ตามมาตรา 19 แห่งประมวลรัษฎากรในฐานะตัวการ เป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะการประเมินต้องออกหมายเรียกไปยังโจทก์ซึ่งเป็นผู้ถูกประเมินโดยตรง

ข่าวที่น่าสนใจ

แต่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานประเมินมิได้ออกหมายเรียกตรวจสอบโจทก์ภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 19 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับนิติกรรมที่ทำขึ้นไม่ก่อให้เกิดการโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นของบริษัทชินคอร์ป แต่อย่างใด โดยยังถือว่าโจทก์เป็นเจ้าของหุ้นบริษัทดังกล่าวอยู่ โจทก์จึงมิใช่ผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 39 และมิใช่ผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) แห่งประมวลรัษฎากร

มีผลทำให้การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2-4 ในฐานะคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่วินิจฉัยยืนตามการประเมิน ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน แต่เจ้าพนักงานประเมินและจำเลยที่ 2-4 กระทำไปตามอำนาจหน้าที่จึงไม่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว

โดยศาลภาษีอากรกลางได้พิพากษาให้เพิกถอนการประเมินตามหนังสือแจ้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.12) และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2-4 ในฐานะคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ และคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ทักษิณ ชนะคดีสรรพากร ศาลสั่งเพิกถอนเรียกเก็บภาษีหุ้นชินคอร์ป 1.7 หมื่นล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคดีนี้ เป็นคดีหลังจากที่ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้พิพากษาคดีที่อัยการสูงสุด ยื่นฟ้องนายทักษิณ คดีร่ำรวยผิดปกติ ขอให้ริบทรัพย์สิน 76,000,000,000 บาท พร้อมดอกผลที่ได้มาจากการขายหุ้น บมจ.ชินคอร์ปอเรชั่น ตกเป็นของแผ่นดิน

องค์คณะฯพิจารณาแล้วพิพากษาว่า นายทักษิณใช้อำนาจขณะดำรงตำแหน่งนายกฯ ออกนโยบายเอื้อประโยชน์ บมจ.ชินคอร์ป ฯ ที่ครอบครัวถือหุ้นทำให้มีทรัพย์สินร่ำรวยผิดปกติ จึงให้ยึดทรัพย์สินในชื่อนายทักษิณและครอบครัว ที่ได้จากการขายหุ้น บมจ.ชินคอร์ปฯ จำนวน 46,000,000,000 บาทเศษ พร้อมดอกผล ตกเป็นของแผ่นดิน

ต่อมาช่วงปี 2549 - 2552 กรมสรรพากรได้ประเมินภาษีโอนหุ้นชินคอร์ป กับนายพานทองแท้ และเอม พินทองทา ทำนองว่าเป็นตัวแทนของนายทักษิณ จึงต้องเก็บภาษีจากคนทั้งสอง นำมาสู่การฟ้องร้องคดีนี้

related