svasdssvasds

กรมชลฯ เตือน 8 จังหวัดท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 8-13 ต.ค. กทม.เจอน้ำทะเลหนุนซ้ำ

กรมชลฯ เตือน 8 จังหวัดท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 8-13 ต.ค. กทม.เจอน้ำทะเลหนุนซ้ำ

กรมชลประทาน ประกาศเตือน 8 จังหวัดท้ายเขื่อนเจ้าพระยารับน้ำเหนือ 8-13 ต.ค. ขณะที่กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ คาดการณ์ระดับน้ำทะเลหนุน ในแม่น้ำเจ้าพระยา ประมาณ 1.90 - 2.20 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง ขอให้ประชาชนนอกแนวคันกั้นน้ำ เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมปี 2565 อย่างใกล้ชิด

สถานการณ์น้ำท่วมปี 2565 ยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในลุ่มน้ำภาคกลาง ที่กำลังเผชิญวิกฤตระดับเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดวันนี้( 7 ต.ค.65) เพจเฟซบุ๊ก กรมชลประทาน ประกาศ จากประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 49/2565 เรื่องเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ระบุว่า กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีน้ำหลากจากทางตอนเหนือไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น วานนี้ (6 ตุลาคม 2565) เวลา 18.00 น.) มีปริมาณน้ำไหลผ่านบริเวณ จ.นครสวรรค์ (C.2) ในเกณฑ์ 3,077 ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าวจะไหลมารวมกับแม่น้ำสะแกกรังและลำน้ำสาขาไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยา

โดยกรมชลประทานได้พิจารณารับน้ำเข้าคลองฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกเต็มศักยภาพคลองที่สามารถรองรับน้ำได้ ปัจจุบันระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ +17.64 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง (ม.รทก) ซึ่งสูงกว่าระดับเก็บกัก 1.14 (+16.50 ม.รทก) เพื่อรักษาเสถียรภาพความมั่นคงของบานระบายน้ำและตัวเขื่อนเจ้าพระยา

กรมชลประทานจำเป็นต้องควบคุมระดับน้ำ ด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ให้อยู่ในเกณฑ์ +17.60 ม.รทก ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอยู่ในอัตรามากกว่า 2,900 – 3,000 ลบ.ม./ต่อวินาที ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2565 ประกอบกับกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ได้คาดการณ์ระดับน้ำทะเลหนุน

กรมชลฯ เตือน 8 จังหวัดท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 8-13 ต.ค. กทม.เจอน้ำทะเลหนุนซ้ำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ จ.สมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียง จะเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ โดยระดับน้ำจะมีความสูงประมาณ 1.90 – 2.20 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง ในช่วงวันที่ 8 – 13 ตุลาคม 2565

จึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบน้ำท่วมปี 2565 ที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

  • ตั้งแต่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 0.10 - 0.15 เมตร  เริ่มจาก จ.ชัยนาท อ.สรรพยา  จ.สิงห์บุรี อ.อินทร์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี อ.พรหมบุรี  จ.อ่างทอง อ.ป่าโมก และ อ.ไชโย คลองโผงเผง  จ.พระนครศรีอยุธยา คลองบางบาล อ.เสนา และ อ.ผักไห่ 
  • ส่วนระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมประมาณ 0.15 - 0.30 เมตร ตั้งแต่บริเวณ  จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร   จ.ปทุมธานี  จ.นนทบุรี  กรุงเทพมหานคร  จ.สมุทรปราการ

กรมชลฯ เตือน 8 จังหวัดท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 8-13 ต.ค. กทม.เจอน้ำทะเลหนุนซ้ำ

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี 2565 กอนช. อย่างเคร่งครัด ปรับแผนบริหารจัดการน้ำระบบชลประทานต่างๆ ให้ได้เต็มศักยภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ น้ำท่วมปี 2565 ตลอดจนทำการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และเข้าใจถึงสถานการณ์น้ำและแนวทางในการบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ตรวจสอบอาคารบังคับน้ำและสถานีสูบน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  เตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือให้สามารถช่วยเหลือประชาชนทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

กรมชลฯ เตือน 8 จังหวัดท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 8-13 ต.ค. กทม.เจอน้ำทะเลหนุนซ้ำ

related