ข่าว ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รองผู้ว่าฯขอนแก่น ยืนยัน กระทิงแดงขอเลิกสัญญาเช่าป่าสาธารณะห้วยเม็กจริง

 

 

นายสุวพงษ์ กิตติภัทย์พิบูลย์ รอง ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางจังหวัดรับทราบ กรณีบริษัท เคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวล ลอปเมนท์ จำกัด ยื่นหนังสือ ขอยกเลิกสัญญาเช่าป่าสาธารณะห้วยเม้ก แล้ว ซึ่งขณะนี้หนังสือดังถูกส่งยังสำนักงานที่ดินจังหวัด โดยหลังจากนี้ทางสำนักงานที่ดินฯจะทำเรื่องเสนอขึ้นมายังจังหวัดตามลำดับ

 

 

 

ทั้งนี้ หนังสือดังกล่าว เป็นหนังสือยกเลิกสัญญาเช่า ลงวันที่ 15 ก.ย.2560  ซึ่งเป็นการยกเลิกจากความสมัครใจของผู้เช่า เมื่อรับหนังสือแล้ว ทางจังหวัดเซ็นรับทราบแล้ว ก็ถือว่าการเช่าสิ้นสุดแล้ว จากนี้ไปจังหวัดจะแจ้งให้ชาวบ้านทราบ เพื่อจะช่วยกันดูแลผืนป่าแห่งนี้ต่อไป