svasdssvasds

แก้ค่าไฟแพง! ประชาธิปัตย์ ชู ยกเลิกค่า FT รื้อระบบคำนวณพลังงานใหม่

แก้ค่าไฟแพง! ประชาธิปัตย์  ชู ยกเลิกค่า FT รื้อระบบคำนวณพลังงานใหม่

ประชาธิปัตย์ ขอแก้ค่าไฟแพง ปี 66 โดยแถลงนโยบายพลังงาน ก่อนเลือกตั้ง 2566 ขอยกเลิกค่าFT พร้อมเล็งรือระบบคำนวณราคาพลังงานทั้งน้ำมัน ไฟฟ้า ก๊าซ

เลือกตั้ง 2566  พรรคประชาธิปัตย์ นำโดย นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานคณะกรรมการนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.), นายเกียรติ สิทธีอมร ประธานคณะกรรมการต่างประเทศ ปชป., นายอลงกรณ์ พลบุตร และนายสามารถ ราชพลสิทธิ์ อดีตรองผู้ว่าฯ กทม. ผู้เชี่ยวชาญด้านคมนาคมขนส่งโครงสร้างพื้นฐาน และโครงการขนาดใหญ่ แถลงนโยบายหาเสียงด้านพลังงาน ในวันที่ 19 เมษายน 2566 

แก้ค่าไฟแพง! ประชาธิปัตย์ ชู ยกเลิกค่า FT รื้อระบบคำนวณพลังงานใหม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เกียรติ สิทธีอมร เปิดเผยว่า  นโยบายของพรรคด้านพลังงานหลักๆ จะแก้ ค่าไฟแพง จะเป็นการปรับโครงสร้างราคาพลังงาน โดยน้ำมันเราจะกำกับค่าการกลั่นไม่เกิน 1 บาทต่อลิตร ค่าการตลาดไม่เกิน 1.5 บาทต่อลิตร ทบทวนโครงสร้างราคาและภาษีให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและเป็นธรรม ทบทวนเงินเข้ากองทุน ส่วนก๊าซธรรมชาตินั้น จะต้องเฉลี่ยต้นทุนระหว่างนำเข้ากับแหล่งในประเทศให้สะท้อนต้นทุนที่จริงและเป็นธรรม ปฏิรูปสูตรคำนวณและวิธีการกำกับดูแลใหม่ และทบทวนสัญญาระยะยาวที่เอาเปรียบและไม่เป็นธรรม

เกียรติ สิทธีอมร กล่าวอีกว่า สำหรับไฟฟ้านั้น พรรคจะปรับราคาก๊าซป้อนโรงไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและเป็นธรรม กำหนดสัดส่วนกำลังการผลิตระหว่างรัฐกับเอกชนให้เหมาะสม ซึ่งขณะนี้เรามีกำลังการผลิตสำรองถึง 50% ถือว่ามีจำนวนมาก ที่สำคัญต้องมีการทบทวนความจำเป็นการมีค่าความผันแปร หรือค่า FT โดยค่าดังกล่าวในโลกนี้มีใกล้เคียงอยู่เพียง 3-4 ประเทศเท่านั้น เราจึงต้องการยกเลิกและมีวิธีอื่นที่ดีกว่า แต่ทั้งนี้จะทำได้ก็ต่อเมื่อพรรค ปชป.เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล หรือกำกับกระทรวงพลังงานอย่างจริงจัง นอกจากนี้ พรรคยังจะทนทวบสูตรคำนวณราคาก๊าซหุงต้ม ทบทวนค่าการตลาดของปั๊มก๊าซแอลเอ็นจี แอลพีจี 

related