svasdssvasds

10 ข้อห้ามในการหาเสียง เลือกตั้ง 2566 กกต.ย้ำ ผิดจริงอาจเจอคุก 10 ปี ปรับ 2 แสน

10 ข้อห้ามในการหาเสียง เลือกตั้ง 2566  กกต.ย้ำ ผิดจริงอาจเจอคุก 10 ปี ปรับ 2 แสน

กกต. เน้นย้ำ 10 ข้อห้ามหาเสียง สำหรับ พรรคการเมือง ส.ส แบ่งเขต ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ห้ามทำเด็ดขาด ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง 2566 เพราะใครทำผิดมีสิทธิ์เจอโทษหนัก

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  ได้ประกาศกำหนดให้วันที่ 14 พ.ค.2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. เป็นวันเลือกตั้ง 2566 เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย 

 โดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต. ได้ ประชาสัมพันธ์  ล่าสุด ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับข้อ ห้ามหาเสียง ไม่ให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น หรือบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 

1. จัดทำ ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สิน  หรือผลประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ แก่ผู้ใด
2. ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ทั้งทางตรง ทางอ้อม แก่ชุมชน สมาคม วัด สถานสงเคราะห์ มูลนิธิ สถานศึกษา หรือสถาบันอื่นใด 
3. จัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่างๆ
4. เลี้ยง หรือ รับจัดเลี้ยงผู้ใด 
5. หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพล คุกคามใส่ร้าย ด้วยความเท็จจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมผู้สมัคร หรือ พรรค

10 ข้อห้ามในการหาเสียง เลือกตั้ง 2566 ผิดจริงอาจเจอคุก 10 ปี ปรับ 2 แสน!

ลักษณะต้องห้ามหรือข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

6. นำสถาบันพระมหากษัตริย์มาหาเสียง 
7. แจกเอกสารโดยการวาง หรือ โปรยในที่สาธารณะ
8. ใช้ถ้อยคำรุนแรง ก้าวร้าว หยาบคาย ปลุกระดม
9 ช่วยเหลือเงินฯ อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ แก่ผู้ใดตามประเพณีต่างๆ 
10. ใช้ความสามารถหรือวิชาชีพสื่อมวลชน เอื้อประโยชน์ต่อการหาเสียง 

ทั้งนี้ หากฝ่าฝืน 1-5 มีโทษจำคุก 1-10 ปี หรือ ปรับ 20,000- 200,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี 

related