svasdssvasds

ย้อนรอยคดี ถือหุ้นสื่อ ธนาธร อนาคตใหม่ หลังปูดปมร้อน พิธา ก้าวไกล ถือหุ้น ITV

ย้อนรอยคดี ถือหุ้นสื่อ ธนาธร อนาคตใหม่ หลังปูดปมร้อน พิธา ก้าวไกล ถือหุ้น ITV

จากเรื่องราวปมร้อน พิธาถือหุ้นITV ? ก่อนการเลือกตั้ง 2566 ทำให้สังคมเริ่มตั้งคำถามว่า เคสของ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าก้าวไกล และเป็นแคนดิเดตนายกฯ จากพรรค จะซ้ำรอย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ที่ถูกห้ามเป็น ส.ส. เมื่อปี 2562 หรือไม่ ?

SPRiNG ชวนย้อนเวลา พามาดูว่า เมื่อ 4 ปีที่แล้ว ปี 2562 ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ต้องเจอกับวิบากกรรม เคราะห์ซ้ำกรรมซัดอย่างไรบ้าง 

เรื่อง ทิม พิธา , พิธา ลิ้มเจริญรัตน์  ถือหุ้นสื่อ บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สังคมกำลังจับตามองท่าทีของหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น กกต., ป.ป.ช. และศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งสังคมมีคำถามว่า ปัญหานี้จะกลายเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยกับคดีของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เมื่อ 4 ปีที่แล้วหรือไม่ ? 

• ไทม์ไลน์ เคสคดี ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ถือหุ้น วี-ลัค มีเดีย

25 มี.ค. 2562  

ถือเป็นจุดเริ่มต้นคดีหุ้นสื่อ หลังการเลือกตั้งได้เพียง 2 วัน “ศรีสุวรรณ จรรยา” เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ตรวจสอบการถือหุ้นสื่อของ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ณ เวลานั้น ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (3) ที่ห้ามผู้เป็น ส.ส.เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ หรือไม่ 

3 เม.ย. 2562
สำนักข่าวอิศรา ได้รายงานประเด็น มีการโอนหุ้นในวันที่ 8 ม.ค.จริงหรือไม่ เพราะในวันที่ 8 ม.ค.2562 นายธนาธร ได้ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครพรรคอนาคตใหม่หาเสียงที่ จ.บุรีรัมย์ จากนั้นนายธนาธร ได้ชี้แจงโดยนำเฟซบุ๊กไลฟ์มาใช้เป็นหลักฐานว่ามีการพูดคุยกับชาวลบ้านเพื่อขอตัวลากลับ กทม.ในเวลา 11.00 น. เพราะมีธุระสำคัญ พร้อมเปิดหลักฐานใบสั่งการกระทำผิดขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด ระหว่างเดินทางกลับ กทม.รวมถึงหลักฐานการใช้บัตรอีซี่พาสด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ย้อนรอยคดีถือหุ้นสื่อ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อนาคตใหม่ หลังปูดปม พิธาถือหุ้น ITV

4 เม.ย. 2562
กกต.ตั้งคณะกรรมการช่วยตรวจสอบสำนวนเพื่อดำเนินการสืบสวนและไต่สวนกรณีนายธนาธร ปมถือหุ้นสื่อ

16 พ.ค. 2562 กกต. มีมติเอกฉันท์ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้พิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพของ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่  ให้สิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 82 วรรคสี่ กรณีความปรากฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด อันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3)

เนื่องจากพยานหลักฐาน บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ที่  ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ถือหุ้น เป็นบริษัทที่ระบุวัตถุประสงค์ในการยื่นจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ว่า ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชน เมื่อพิจารณาจากงบการเงินของบริษัท พบว่ามีรายได้จากการขายนิตยสาร ให้บริการโฆษณาถือเป็นการประกอบธุรกิจสื่อสารมวลชนและยังคงประกอบกิจการอยู่ ไม่มีการจดทะเบียนยกเลิกบริษัทหรือเสร็จการชำระบัญชี

ขณะที่สำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น หรือ บอจ. 5 ที่ กกต.ได้รับจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังปรากฏชื่อนายธนาธรเป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 2558 จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2562

ย้อนรอยคดีถือหุ้นสื่อ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อนาคตใหม่ หลังปูดปม พิธาถือหุ้น ITV

ขณะที่ กกต.ประกาศเปิดสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2566 จึงเท่ากับว่า เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่  ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  ยื่นใบสมัครลงรับเลือกตั้งยังถือหุ้นบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด อยู่ จึงเข้าข่ายขาดคุณสมบัติ 
เนื่องจาก  ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นบุคคลที่ห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98 (3) และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 มาตรา 42 (3)

4 กันยายน 2562
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติยกคำร้อง ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ที่ขอให้ศาลยกเลิกคำสั่งให้เขาหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยหรือมีคำสั่ง โดยเร่งด่วน โดยระบุว่า ยังไม่ปรากฏพฤติการณ์อันเป็นเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เดิม 

18 ตุลาคม 2562
องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนพยานกรณี กกต. ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายธนาธรสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่ กรณีถือครองหุ้นสื่อมวลชนซึ่งเข้าลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีการไต่สวนพยาน 10 ปาก ประกอบด้วยนายธนาธร และสมาชิกในครอบครัวรวม 5 คน พนักงานบริษัทวี-ลัค 2 คน ทนายความ 2 คน และคนขับรถ 1 คน

18 พฤศจิกายน 2562
นาย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ มอบหมายทีมทนายความฟ้องร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี กกต.ดำเนินการคดีหุ้นสื่อ ไม่เป็นธรรม ฟ้องร้องนายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.และกกต.รวม 7 คน ข้อหาประพฤติมิชอบ อ้างเหตุใช้กระบวนการไต่สวนไม่ชอบก่อนส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นเหตุสงสัยว่ามีการเร่งรัดคดีทำให้เกิดความเสียหาย การถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่ และเกิดเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อนายธนาธร ซึ่งศาลได้ประทับรับฟ้องไว้แล้ว

 20 พฤศจิกายน 2562

ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยตัดสินให้นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ สิ้นสภาพ ส.ส. จากการถือหุ้นสื่อ บริษัทวี-ลัค มีเดีย จำกัด

ส่วนกรณีของ พิธา  ถือหุ้น ITV ในฐานะผู้จัดการมรดก จะนำไปสู่อุบัติเหตุทางการเมืองของเขาหรือไม่  คำตอบทั้งหมด คงต้องรอเวลาบ่มคำตอบ และรอให้คำตอบทุกอย่างคลี่คลายออกมา ภายหลัง วันเลือกตั้ง 14 พ.ค. 2566 นี้

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ แคนดิเดตนายกฯ พรรคก้าวไกล ที่มีปมร้อน ถือหุ้นสื่อ ITV
 

related