svasdssvasds

ไปรษณีย์แจงมอบบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าใน– นอกประเทศ ครบ100%

ไปรษณีย์แจงมอบบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าใน– นอกประเทศ ครบ100%

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด แจงบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าจากใน และนอกราชอาณาจักรได้ขนส่งไปสู่เขตเลือกตั้งครบถ้วนทุกเขตแล้ว 100% ด้วยรถขนส่งจำนวนกว่า 500 คัน และมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ทั้งระบบจีพีเอสเพื่อตรวจสอบเส้นทางการวิ่งรถขนส่งแบบเรียลไทม์

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยได้ดำเนินภารกิจการคัดแยก และขนส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 ล่วงหน้าจากในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรที่ลงคะแนนแล้ว ไปถึงเขตเลือกตั้ง 400 เขตทั่วประเทศครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 100% เพื่อรอนับคะแนนพร้อมกับการเลือกตั้งรอบปกติ โดยใช้รถขนส่งจำนวนกว่า 500 คัน ด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ไปรษณีย์ไทยมีภารกิจในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 ในด้านการขนส่งทั้งสิ้น 5 ภารกิจ ไม่ว่าจะเป็น การจัดส่งหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. 1/6) และเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง การจัดส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งทั่วไป การจัดส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักรล่วงหน้าที่ลงคะแนนแล้ว การจัดส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอก/ในเขตเลือกตั้งล่วงหน้าที่ลงคะแนนแล้ว

 

และการจัดส่งและตอบกลับหนังสือแจ้งเจ้าบ้านที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง/ในเขตเลือกตั้ง รวมทั้งมีการใช้พื้นที่ไปรษณีย์ไทยสำนักงานใหญ่จัดตั้งศูนย์ประสานงานการขนส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 เพื่อใช้ในการตรวจนับ จัดเก็บบัตรเลือกตั้ง และรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทุกภารกิจไปรษณีย์ไทยได้ดำเนินการครบถ้วนเรียบร้อยแล้วตามระยะเวลาที่กำหนดในทุกขั้นตอน ด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

“ไปรษณีย์ไทยในฐานะหน่วยงานขนส่งหลักของชาติมุ่งมั่นสนับสนุนภารกิจพิเศษเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดถือกฎเกณฑ์ และมาตรการความปลอดภัยสูงสุด และพร้อมที่จะสนับสนุนการเลือกตั้งภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย”

 

related