svasdssvasds

เปิด 100 รายชื่อ ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ บัญชีรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการ เลือกตั้ง

เปิด 100 รายชื่อ ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ บัญชีรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการ เลือกตั้ง

ผลการ เลือกตั้ง 2566 ยังไม่ได้ผลอย่างเป็นทางการ แต่ทว่า การคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ คร่าวๆ พอจะคิดตัวเลขกันได้ ลองมาดูกันคราวๆ แต่ละพรรคการเมือง ได้เท่าไร มีใครบ้าง เช็กเลย

ผลการเลือกตั้ง 2566 ยังไม่ได้ผลอย่างเป็นทางการ แต่ทว่า การคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ คร่าวๆ พอจะคิดตัวเลขกันได้ ลองมาดูกันคราวๆ แต่ละพรรคการเมือง ทั้งก้าวไกล ,เพื่อไทย , พลังประชารัฐ ,รวมไทยสร้างชาติ , ประชารัฐ , ภูมิใจไทย , ชาติไทยพัฒนา  มีใครบ้าง เช็กเลย 

 

โดยรายชื่อ 100 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ หรือ ส.ส. บัญชีรายชื่อ ในการเลือกตั้ง 2566 มีดังนี้ 


ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคก้าวไกล

1 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์
2 นายชัยธวัช ตุลาธน
3 น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล
4 นายเซีย จำปาทอง
5 นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล
6 นายอภิชาติ ศิริสุนทร
7 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร
8 นายรังสิมันต์ โรม
9 นายสิทธิพล วิบูลย์ธนากุล
10 นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
11 นายพริษฐ์ วัชรสินธุ
12 นายณัฐวุฒิ บัวประทุม
13 นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ
14 น.ส.เบญจา แสงจันทร์
15 นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร
16 นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์
17 นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง
18 นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร
19 นายมานพ คีรีภูวดล
20 นายรอมฎอน ปันจอร์
21 นายกรุณพล เทียนสุวรรณ
22 นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล
23 นายพูนศักดิ์ จันทร์จำปี
24 นายศุภโชติ ไชยสัจ
25 น.ส.ศนิวาร บัวบาน
26 นายนิติพล ผิวเหมาะ
27 น.ส.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์
28 น.ส.ปารมี ไวจงเจริญ
29 นายวรภพ วิริยะโรจน์
30 นายสุรวาท ทองบุ
31 นายคำพอง เทพาคำ
32 น.ส.วรรณวิภา ไม้สน
33 นายเลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล
34 นายองค์การ ชัยบุตร
35 น.ส.ชุติมา คชพันธ์
36 นายจุลพงศ์ อยู่เกษ
37 น.ส.กัลยพัชร รจิตโรจน์
38 นายณรงเดช อุฬารกุล

39 นางสาวภคมน หนุนอนันต์  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคเพื่อไทย
1.พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์
2.นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์
3.นายประเสริฐ จันทรรวงทอง
4.รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล
5.ร้อยตำรวจเอก ดร.เฉลิม อยู่บำรุง
6.นายเกรียง กัลป์ตินันท์
7.ดร.สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
8.นายสุชาติ ตันเจริญ
9.ดร.สุทิน คลังแสง
10.ศาสตราจารย์พิเศษชัยเกษม นิติสิริ
11.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
12.นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ
13.นายจาตุรนต์ ฉายแสง
14.นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร
15.นายนพดล ปัทมะ
16.นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์
17.นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์
18.รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เพียงเกษ
19.นายนิคม บุญวิเศษ
20.นางสาวขัตติยา สวัสดิผล
21.นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล
22.นางประวีณ์นุช อินทปัญญา
23.นายสุรเกียรติ เทียนทอง
24.นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์
25.นายดนุพร ปุณณกันต์
26.ดร.อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด
27.พลเอกพิศาล วัฒนวงษ์คีรี
28.นายสุธรรม แสงประทุม
29.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์

ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
1. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
2. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
3. นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์
4. หม่อมหลวง ชโยทิต กฤดากร
5. นายสุชาติ ชมกลิ่น
6. นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ
7. นายวิทยา แก้วภราดัย
8. นายชัชวาลล์ คงอุดม
9. นายจุติ ไกรฤกษ์
10. นายธนกร วังบุญคงชนะ
11. นายเกรียงยศ สุดลาภา
12. นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรื่อง
13. นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์

ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคภูมิใจไทย : 1. นายอนุทิน ชาญวีรกูล 2. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 3. นายทรงศักดิ์ ทองศรี

ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคประชาธิปัตย์   : 1. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  2.นายชวน หลีกภัย  3. นายบัญญัติ บรรทัดฐาน

ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์พรรคประชาชาติ  1.นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา  2. พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง

ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคพลังประชารัฐ  1. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ

ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคเสรีรวมไทย  : 1. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส  
ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยสร้างไทย : 1. คุณหญิงสุดารัตน์  เกยุราพันธุ์
ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคประชาธิปไตยใหม่ :  1. นายสุรทิน พิจารณ์
ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคใหม่ : 1. นายกฤดิทัช แสงธนโยธิน
ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคชาติพัฒนากล้า : 1. นายกรณ์ จาติกวณิช
ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคท้องที่ไทย : 1. นายบัญชา เดชเจริญศิริกุล
ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคชาติไทยพัฒนา : 1. นายวราวุธ ศิลปะอาชา
ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคเป็นธรรม : 1. นายกัณวีร์ สืบแสง
ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคพลังสังคมใหม่ : 1. นายเชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ
ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน : 1. นายปรีดา บุญเพลิง
ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคพลัง : 1. นายณัฐวุฒิ วงศ์เนียนม
 

related