svasdssvasds

กรุงเทพโพลล์ เผยผลสำรวจ นโยบายที่คนไทยคาดหวังจาก “ว่าที่รัฐบาลใหม่”

กรุงเทพโพลล์ เผยผลสำรวจ นโยบายที่คนไทยคาดหวังจาก “ว่าที่รัฐบาลใหม่”

เปิดผลสำรวจ “กรุงเทพโพลล์” นโยบายที่คนไทยคาดหวังจาก “ว่าที่รัฐบาลใหม่” อันดับ 1 ได้แก่ ลดค่าครองชีพ เช่น ลดค่าไฟฟ้า รถไฟฟ้าราคาถูก 67.1 %

กรุงเทพโพลล์ โดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “นโยบายที่คนไทยคาดหวัง หากได้รัฐบาลใหม่ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศจำนวน 1,120 คน ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 26- 31 พฤษภาคม วันที่เผยแพร่ผลการสำรวจ 3 มิถุนายน 2566 โดยมีผลสำรวจดังนี้

1. เรื่องที่อยากขอให้ “ว่าที่รัฐบาลใหม่” แก้ปัญหามากที่สุด

 (เลือกตอบได้มากกว่า 1ข้อ)

อันดับ 1 ปัญหาปากท้องค่าครองชีพสูง ข้าวของราคาแพง ร้อยละ 75.9

อันดับ 2 ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ร้อยละ 57.2

อันดับ 3 ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม ร้อยละ 50.1

อันดับ 4 ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ร้อยละ 40.1

อันดับ 5 ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ร้อยละ 34.4

อันดับ 6 ปัญหาการศึกษาการเรียนรู้ ร้อยละ 26.8

อันดับ 7 ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ความแตกแยกในสังคม ร้อยละ 24.0

อันดับ 8 ปัญหาภัยธรรมชาติและโรคระบาด ร้อยละ 15.5

อันดับ 9 อื่นๆ อาทิแก้รัฐธรรมนูญ การศึกษา น้ำมันแพง ร้อยละ 2.3

กรุงเทพโพลล์ เผยผลสำรวจ นโยบายที่คนไทยคาดหวังจาก “ว่าที่รัฐบาลใหม่”

2. นโยบายที่เฝ้ารอ และคาดหวังจาก "ว่าที่รัฐบาลชุดใหม่"

 (เลือกตอบได้มากกว่า 1ข้อ)

อันดับ 1 ลดค่าครองชีพ เช่น ลดค่าไฟฟ้า รถไฟฟ้าราคาถูก ร้อยละ 67.1

อันดับ 2 ปราบปรามยาเสพติด ร้อยละ 45.9

อันดับ 3 สร้างงาน สร้างรายได้ ร้อยละ 44.3

อันดับ 4 สวัสดิการการรักษาฟรีทั่วไทย ร้อยละ 40.2

อันดับ 5 สวัสดิการเด็กเล็ก / ผู้สูงวัย ร้อยละ 39.8

อันดับ 6 ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ / เงินเดือนปริญญาตรี ร้อยละ 37.5

อันดับ 7 ปฏิรูปการศึกษา ร้อยละ 33.8

อันดับ 8 แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ช่วยเหลือ SMEs ร้อยละ 32.3

กรุงเทพโพลล์ เผยผลสำรวจ นโยบายที่คนไทยคาดหวังจาก “ว่าที่รัฐบาลใหม่”

อันดับ 9 ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ร้อยละ 30.4

อันดับ 10 ปฏิรูปที่ดินทำกิน ร้อยละ 26.2

อันดับ 11 นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 25.2

อันดับ 12 การปฏิรูปกองทัพ ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ร้อยละ 21.1

อันดับ 13 จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ร้อยละ 20.8

อันดับ 14 เลือกตั้งผู้ว่าราชการทุกจังหวัด ร้อยละ 15.7

อันดับ 15 อื่นๆ อาทิ ไม่คาดหวัง หนี้นอกระบบ ประกันราคาสินค้าเกษตร ร้อยละ 2.0

ที่มา กรุงเทพโพลล์

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด