svasdssvasds

“สวนดุสิตโพล” เผยผลสำรวจ การแย่งชิงอำนาจ เหตุความขัดแย้งเลือกนายกรัฐมนตรี

“สวนดุสิตโพล” เผยผลสำรวจ การแย่งชิงอำนาจ เหตุความขัดแย้งเลือกนายกรัฐมนตรี

“สวนดุสิตโพล” เผยผลสำรวจเรื่อง “ความขัดแย้งกรณีการเลือกนายกรัฐมนตรี” โดยกลุ่มตัวอย่าง 71.73 % คิดว่า การเลือกนายกฯ ทำให้เกิดความขัดแย้งของคนในสังคม

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “ความขัดแย้งกรณีการเลือกนายกรัฐมนตรี” จำนวน 1,809 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม เผยแพร่ผลสำรวจวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 โดยมีผลสำรวจทั้งหมด ดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไร กับกรณีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการเลือกนายกรัฐมนตรี

อันดับ 1 ทำให้เกิดความขัดแย้งของคนในสังคม 71.73%

อันดับ 2 ทำให้เบื่อการเมือง การเมืองล้าหลัง ไม่พัฒนา 67.90%

อันดับ 3 กระทบต่อภาคเศรษฐกิจ ปากท้อง ความเป็นอยู่ของประชาชน 62.23%

2. ประชาชนคิดว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งครั้งนี้คืออะไร

อันดับ 1 การมุ่งแต่อำนาจจนเกินขอบเขต แย่งชิงผลประโยชน์ 74.21%

อันดับ 2 การปฏิบัติหน้าที่ของ สว. 63.76%

อันดับ 3 การไม่ยอมรับเสียงของประชาชน ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ 62.42%

“สวนดุสิตโพล” เผยผลสำรวจ การเลือกนายกฯ ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

3. แนวทางการยุติความขัดแย้งกรณีการเลือกนายกรัฐมนตรี

อันดับ 1 เคารพเสียงจากการเลือกตั้ง 77.39%

อันดับ 2 แสวงหาแนวทางร่วมกันอย่างสันติ ร่วมมือและไว้วางใจกัน 57.97%

อันดับ 3 ทุกฝ่ายถอยคนละก้าว คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 47.10%

4. บทเรียนจากความขัดแย้งกรณีการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งนี้คืออะไรบ้าง

อันดับ 1 ทุกคนมีความเห็นทางการเมืองที่ต่างกันได้ แต่ควรเคารพซึ่งกันและกัน 64.13%

อันดับ 2 ความแตกต่างระหว่างวัยส่งผลต่อความคิดทัศนคติทางการเมือง 59.17%

อันดับ 3 ประชาธิปไตยไทยยังคงมีปัญหา แก้ไขได้ยาก 55.16%

“สวนดุสิตโพล” เผยผลสำรวจ การเลือกนายกฯ ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคม

5. ประชาชนคิดว่ากรณีการเลือกนายกรัฐมนตรีจะทำให้การเมืองไทยเป็นอย่างไร

อันดับ 1 แย่ลง 40.63%

อันดับ 2 เหมือนเดิม 33.72%

อันดับ 3 ดีขึ้น 25.65%

ที่มา สวนดุสิตโพล

related