svasdssvasds

พรรคเพื่อไทย (ไทยรักไทย-พลังประชาชน) เคยจับมือกับพรรคใดเป็นรัฐบาลบ้าง ?

พรรคเพื่อไทย (ไทยรักไทย-พลังประชาชน) เคยจับมือกับพรรคใดเป็นรัฐบาลบ้าง ?

เปิดสถิติ ฉายภาพการเมืองไทยในอดีต พรรคเพื่อไทย หรือชื่อเดิม พรรคไทยรักไทย - พลังประชาชน เคยจับขั้วกับพรรคการเมืองใด ก่อร่างสร้างตัว รวมตัวกันเป็นรัฐบาลมาแล้วบ้าง ในประวัติศาสตร์ 20 กว่าปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่มีการก่อตั้งพรรคไทยรักไทย เมื่อปี 2541 หรือเมื่อ 25 ปีที่แล้ว

การจัดตั้งรัฐบาล 2566 นับเป็นสิ่งที่ผู้คนในสังคมให้ความสนใจ เพราะมีการสลับข้างย้ายขั้วกัน โดยพรรคก้าวไกลที่ได้เสียงสส.มากที่สุด 151 สส. ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ จึงเปิดทางให้พรรคอันดับ 2 อย่างพรรคเพื่อไทย ที่ได้เสียง สส. 141 เป็นพรรคที่ได้จัดตั้งรัฐบาล 

ณ เวลานี้ แม้การจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทย ยังไม่สำเร็จ โดยจากการยืนยันแล้วว่า การจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทย มี สส. 238 เสียงเป็นตัวตั้ง (ประกอบด้วย เพื่อไทย 141,ภูมิใจไทย 71,ชาติไทยพัฒนา 10,ประชาชาติ 9,เพื่อไทรวมพลัง 2 , ชาติพัฒนากล้า 2 , เสรีรวมไทย 1, พลังสังคมใหม่ 1 และ ท้องที่ไทย 1 )จากนั้น อาจจะหาเสียงโหวต นายกฯ เพื่อให้ มีผู้นำฝ่ายบริหารสามารถบริหารประเทศได้  และอาจจะมี เคสที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้อีก 

อาทิ  

กรณี การจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทย จับกับพรรคพลังประชารัฐ (40 สส.) จะมีเสียงเพิ่มเป็น 278 เสียง ต้องหาเสียง สว. เพิ่มอีก 97 เสียง
กรณี การจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทย จับกับพรรครวมไทยสร้างชาติ (36 สส.) จะมีเสียงเพิ่มเป็น 274 เสียง ต้องหาเสียง สว. เพิ่มอีก 101
กรณี การจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทย จับกับพรรคประชาธิปัตย์ (25 สส.)  จะมีเสียงเพิ่มเป็น 260-263 เสียง (แบ่งเป็นกรณีมา 22 เสียง ไม่รวม 3 สส.ปาร์ตี้ลิสต์ กับมายกพรรค 25 เสียง) ต้องหาเสียง สว. เพิ่มอีก 112-115 เสียง
กรณี การจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทย จับกับพรรคพลังประชารัฐ และ รวมไทยสร้างชาติ  จะมีเสียงเพิ่มเป็น 314 เสียง ต้องหาเสียง สว. เพิ่มอีก 61 เสียง

พรรคเพื่อไทย (ไทยรักไทย-พลังประชาชน) เคยจับมือกับพรรคใดเป็นรัฐบาลบ้าง ?
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม ณ เวลานี้ คงต้องรอ สัญญาณต่างๆ จากทีมการจัดรัฐบาลของพรรคเพื่อไทย ต่อไป , แต่ที่แน่ๆ คือ ก้าวไกล พรรคที่ได้เสียง สส. 151  มากที่สุด หลังการเลือกตั้ง 2566 ทว่าจัดรัฐบาลไม่สำเร็จ ต้องถูกบีบบังคับให้ไปเป็นฝ่ายค้าน ณ เวลานี้ 

อย่างไรก็ตาม หากลองไปย้อนดูภาพการเมืองในอดีต  มาลองดูกันว่า พรรคเพื่อไทย เคยจับมือ จับขั้วกับพรรคการเมืองใด เป็นรัฐบาลมาแล้วบ้าง 

พรรคเพื่อไทย (ไทยรักไทย-พลังประชาชน) เคยจับมือกับพรรคใดเป็นรัฐบาลบ้าง ?

•สถิติเก่า เมื่อพรรคเพื่อไทย หรือชื่ออื่นๆ ได้เป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาล จับขั้วกับพรรคใด 

เลือกตั้ง 2544 : 
ไทยรักไทย สส. 248 ที่นั่ง

ชาติไทย สส. 41  ที่นั่ง
ความหวังใหม่ สส. 36  ที่นั่ง
ชาติพัฒนา สส. 29  ที่นั่ง
เสรีธรรม สส.14  ที่นั่ง


เลือกตั้ง 2548 : 
ไทยรักไทย สส. 377 

เลือกตั้ง 2550 : 
พลังประชาชน สส. 233 ที่นั่ง
ชาติไทย สส. 37 ที่นั่ง
เพื่อแผ่นดิน สส. 24 ที่นั่ง

รวมใจไทยชาติพัฒนา สส. 9   ที่นั่ง
มัชฌิมาธิปไตย สส. 7 ที่นั่ง
ประชาราช สส. 5 ที่นั่ง

เลือกตั้ง 2554 : 
เพื่อไทย สส. 265 ที่นั่ง
ชาติไทยพัฒนา สส.19 ที่นั่ง
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน สส. 7  ที่นั่ง
พลังชล สส. 7 ที่นั่ง
มหาชน สส. 1 ที่นั่ง
ประชาธิปไตยใหม่ สส. 1 ที่นั่ง

เลือกตั้ง 2566 : 
เพื่อไทย 141  ที่นั่ง และ ? 

หมายเหตุ ปี 2548 พรรคไทยรักไทย เป็นเพียงพรรคเดียวในประวัติศาสตร์การเมืองไทย ที่สามารถ จัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้ หลังการเลือกตั้งทั่วไป 
 

related