svasdssvasds

เปิดรายชื่อ - ประวัติ 5 รัฐมนตรีหญิง ในครม. เศรษฐา 1 มีทั้งรุ่นใหม่ และ รุ่นใหญ่

เปิดรายชื่อ - ประวัติ  5 รัฐมนตรีหญิง ในครม. เศรษฐา 1 มีทั้งรุ่นใหม่ และ รุ่นใหญ่

เปิดประวัติ ผลงานเด่น เส้นทางการเมือง ทำความรู้จัก 5 รัฐมนตรีหญิง ในครม. เศรษฐา 1 ทำความรู้จักกับ พวงเพ็ชร ชุนละเอียด , สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล , ศุภมาศ อิศรภักดี . มนพร เจริญศรี และ พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล

เคาะโผครม.เศรษฐา 1 ออกมาแล้ว อย่างเป็นทางการ โดย ครม. เศรษฐา 1  หรือ คณะรัฐมนตรีชุดที่ 63 ของประเทศไทยนั้น มีรายชื่อรัฐมนตรีทั้งหมด 34 คน  

ขณะที่ ใน 34 รายชื่อที่ได้เก้าอี้รัฐมนตรี ในรัฐบาลเพื่อไทย ครม.เศรษฐา 1  หากดูในรายละเอียดแล้ว จะมี รัฐมนตรีหญิง จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (เพื่อไทย
นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (เพื่อไทย

นางมนพร เจริญศรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  (เพื่อไทย)
นางศุภมาศ อิศรภักดี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ภูมิใจไทย)
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (รวมไทยสร้างชาติ)

ดังนั้น หากคิดเป็นสัดส่วนเปอร์เซนต์แล้ว  ถือว่า จำนวน 5 รัฐมนตรีหญิง จาก 34 รัฐมนตรีทั้งหมด คิดเป็น 14.7 เปอร์เซนต์ 

ประวัติ พวงเพ็ชร ชุนละเอียด  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด เกิด 31 ตุลาคม พ.ศ. 2500 (65 ปี)  มีชื่อเล่นว่า "แจ๋น"

ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด มีชื่อเป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในครม. เศรษฐา 1 ที่คาดว่าจะมากำกับดูแลสื่อของรัฐ ซึ่งน่าจะได้รับการยอมรับ เพราะ "พี่แจ๋น"  ถือว่ามีสายสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน มาตั้งแต่ยุครัฐบาลไทยรักไทย ที่มีนายทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร บทบาทของ ดร.พวงเพ็ชร เป็นหนึ่งในผู้ใกล้ชิดที่อยู่เบื้องหลังงานการเมืองของอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทย

ในทางการเมือง และประวัติเส้นทางการเมืองนั้น  ดร.พวงเพ็ชร เริ่มเข้าสู่การเมืองตั้งแต่ปี 2539 แจ้งเกิดในตำแหน่งสมาชิกสภาจังหวัดเลย และเริ่มเป็น สส.จังหวัดเลย ในนามพรรคชาติพัฒนา ในปี 2538 ก่อนจะลงเลือกตั้งเป็น สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย ในปี 2548 ได้เป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีและเลขานุการรัฐมนตรีหลายกระทรวง 

โดยต่อมา ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ถูกเพิกถอนสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปีจากการเป็นอดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย (บ้านเลขที่ 111) และกลับมาทำงานการเมืองอีกครั้งในตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ในปี 2556 และในปี 2561 ดร.พวงเพ็ชร เป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคไทยรักษาชาติ   ว่ากันว่า เจ๊แจ๋นเป็นมือขวาของ เฮียเพ้ง พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล ในการทำคลอดพรรคไทยรักษาชาติ และได้ตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แต่สุดท้าย ไทยรักษาชาติเจออุบัติเหตุ ถูกยุบพรรค แต่เธอไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรค จึงไม่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง จึงกลับมาทำงานกับพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการเลือกตั้ง สส.ปี 2566

ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด หรือ ที่สื่อตั้งฉายาให้ว่าเป็น "มาดามนครบาล" จึงเป็นคนทำงานเบื้องหลังทางการเมืองที่สำคัญคนหนึ่งของพรรคเพื่อไทย ตั้งแต่ยุคพรรคไทยรักไทยจนปัจจุบัน  และสุดท้ายได้นั่ง เป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ไปเป็นที่เรียบร้อบ

พวงเพ็ชร ชุนละเอียด  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ครม. เศรษฐา 1

พวงเพ็ชร ชุนละเอียด  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ครม. เศรษฐา 1

พวงเพ็ชร ชุนละเอียด  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ครม. เศรษฐา 1

• ประวัติ นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

 นางมนพร เจริญศรี หรือ “สส.เดือน” มนพร เจริญศรี สส.เขต 2 นครพนม พรรคเพื่อไทย นั่ง เก้าอี้ รมช.คมนาคม ป้ายแดง เธอคือแชมป์ สส. 3 สมัย ก้าวสู่รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกรดเอ สร้างประวัติศาสตร์การเมืองนครพนมได้รัฐมนตรีหญิงคนแรก เจ้าตัวยันไม่เคยช่วงชิงอำนาจทางการเมือง แต่หวังทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน มั่นใจพรรคเพื่อไทยขับเคลื่อนนโยบายสำเร็จ

สำหรับประวัติเส้นทางการเมืองของ ดร.มนพร เจริญศรี หรือ สส.เดือน สส.เขต 2 พรรคเพื่อไทย ปัจจุบัน อายุ 57 ปี เธอคือ เลขานุการภาคอีสาน ของพรรคเพื่อไทย 

จบชั้นประถมศึกษา ที่โรงเรียนสุนทรวิจิตร  อ.เมือง จ.นครพนม จบชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนนครพนมวิทยาคม อ.เมือง จ.นครพนม วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เลขานุการ กรุงเทพมหานคร ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาเอก ศิลปศาสตร์ดุษฏีบัญฑิต สาขาสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพมหานคร 

ส่วนประสบการณ์ทางการเมือง เคยดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เขตอำเภอเมือง 2 สมัย ตั้งแต่ปี 2537 เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  2 สมัย เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 1 สมัย

ต่อมา 2554 ได้รับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครพนม เขตเลือกตั้งที่ 2 สังกัดพรรคเพื่อไทย รวมแชมป์ 3 สมัย โฆษกคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฏร โฆษกคณะกรรมาธิการพุทธศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เลขานุการคณะกรรมาธิการ การคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เลขานุการวิปพรรคร่วมฝ่ายค้าน ในสภาผู้แทนราษฎร ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครพนม (กพสจ.) ตำแหน่งล่าสุด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดนครพนม เขตเลือกตั้งที่ 2 พรรคเพื่อไทย รัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคม

นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

ประวัติ สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำหรับ สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล กลายเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   ในการเลือกตั้ง 2566 เธอเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 21 ของพรรคเพื่อไทย

 สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล การศึกษา  จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ประสบการณ์การทำงาน  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด 

 สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล  เป็นทายาทคนโตของ วีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด และ ยลดา หวังศุภกิจโกศล

วีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล หรือ กำนันป้อ อดีต รมช.พาณิชย์ เป็นแกนนำพรรคเพื่อไทย และเป็นหัวหน้าทีมผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดนครราชสีมา ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา  มีผลงานโดดเด่นกวาด ส.ส.นครราชสีมา ได้ตามเป้า 12 คน แถมมีอีก 2 ส.ส.จากพรรคเพื่อไทรวมพลัง ร่วมพลักดันให้ น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล ได้เป็นรัฐมนตรีสมัยแรก

สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประวัติ พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
สส.นครศรีธรรมราช เขต 10 และได้นั่งรัฐมนตรี ในโควตาของพรรครวมไทยสร้างชาติ

ประวัติส่วนตัว
เกิด วันที่ 19 ตุลาคม 2522 (อายุ 44 ปี)  

การศึกษา
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

การทำงาน
-สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566
-สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562
-สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554
-สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550
-อดีตประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ
-อดีตรองประธานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค
-อดีตคณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
-อดีตคณะกรรมาธิการการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม
-อดีตคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
-อดีตคณะกรรมาธิการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ
-อดีตคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554, 2555, 2556

ประวัติ พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ประวัติ ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

สำหรับ พรรคภูมิใจไทย มี รัฐมนตรีหญิง ติดโผ ครม. 1 คน นั่นคือ น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)

ศุภมาส อิศรภักดี มีชื่อเล่น ผึ้ง เกิด 3 เม.ย.2516 ปัจจุบันอายุ 50 ปี 

การศึกษา จบวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2543
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2538

เส้นทางการเมือง ศุภมาส อิศรภักดี ซึ่งปัจจุบันเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แล้วนั้น  ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.กทม. เขต 13 (หลักสี่) พรรคไทยรักไทย ในการเลือกตั้งปี 2544 และ ปี 2548 

แต่ในการเลือกตั้ง ส.ส. ปี2554 เธอลงสมัคร สส. ในนามภูมิใจไทย ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 3 ในกรุงเทพมหานคร เขต 11 แพ้คะแนน นายสุรชาติ เทียนทอง ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย

ส่วนในการเลือกตั้งปี 2557 ได้ลงสมัครในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคภูมิใจไทย ลำดับที่ 9 และในปี 2562 ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย

ศุภมาส อิศรภักดี เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย ในตำแหน่งโฆษกพรรค เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2555 

ประวัติ ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related