svasdssvasds

รถกระบะ บรรทุกอย่างไรให้ถูกกฎหมาย-ไม่โดนดราม่า ทำคนเดือดร้อน

รถกระบะ บรรทุกอย่างไรให้ถูกกฎหมาย-ไม่โดนดราม่า ทำคนเดือดร้อน

“รถกระบะ” รถสารพัดประโยชน์สำหรับขนของที่ได้รับความนิยมอย่างมาก แต่หลายครั้งเรามักเห็นการนำไปใช้ผิดวิธี บรรทุกของต่อท้ายและสูง จนดูคล้ายรถบรรทุก การกระทำแบบนี้ถือว่าผิดกฎหมาย

รถกระบะ ถือเป็นรถยนต์อเนกประสงค์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสังคมไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัด เพราะไม่เพียงแต่ใช้งานในครอบครัวแล้ว ยังสามารถใช้ขนส่งสินค้าต่างๆได้สะดวก ดัดแปลงเพื่อการใช้งานได้หลากหลาย จึงเป็นรถยต์ที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในตลาดรถยนต์ในประเทศ  โดยข้อมูลปี 2565 ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 849,388 คัน เป็นรถกระบะ หรือ Pure Pick Up ถึง 388,298 คัน ถือว่าเป็นรถที่มีจำนวนมากที่สุดบนถนนในเมืองไทย

อย่างไรก็ตาม การจะนำรถกระบะไปใช้งานอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของการจดทะเบียน ว่าจะเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล หรือรถยนต์ขนส่งเชิงพานิชย์ ซึ่งนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายและขั้นตอนในการจดทะเบียนที่แตกต่างกันแล้ว กฎหมายที่ใช้บังคับก็แตกต่างกันด้วยเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน แต่สำหรับคนส่วนใหญ่อาจยังไม่ทราบข้อกฎหมาย จึงมีการใช้รถผิดประเภท หรือใช้รถอย่างผิดกฎหมายอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะในส่วนของรถกระบะที่นำมาดัดแปลงเพื่อการบรรทุกและขนส่งสินค้า มาดูกันว่า จะใช้รถกระบะเพื่อการบรรทุกอย่างไร จึงจะปลอดภัยและไม่ผิดกฎหมาย

บรรทุกหลังกระบะ อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บรรทุกหลังกระบะ อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย

  • ความกว้าง ต้องไม่เกินความกว้างของรถ
  • ความยาว ด้านหน้ายื่นได้ไม่เกินหน้าหม้อรถ ส่วนด้านหลังต้องเลยตัวรถได้ ไม่เกิน 2.50 เมตร
  • ความสูง บรรทุกสูงจากพื้นทางได้ไม่เกิน 3.00 เมตร
  • สำหรับการติดตั้งคอกสูงนั้นจะติดได้สูงมากแค่ไหนขึ้นอยู่กับความกว้างของตัวรถ หากกว้างน้อยกว่า 3 เมตรติดตั้งคอกสูงได้ไม่เกิน 3 เมตร หากรถกว้างเกิน 2.3 เมตรจะติดตั้งคอกสูงได้ไม่เกิน 3.8 เมตร
  • หากมีการขนย้ายสิ่งของหรือสัตว์เลี้ยง ต้องป้องกันไม่ให้สิ่งของตกหล่น เพราะอาจสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นได้

ทั้งนี้ หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับ 1,000 บาท ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2552

บรรทุกหลังกระบะ อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย

กรณีที่บรรทุกของยื่นเกินกว่าความยาวของตัวรถผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติดังนี้

  • หากทำการขนย้ายสิ่งของในเวลากลางวัน ควรติดธงสีแดงเรืองแสงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 45 เซนติเมตร แสดงเป็นสัญญาณ ให้รถคันหลังเห็นได้ชัดและระมัดระวังตัวได้
  • หากทำการขนย้ายสิ่งของในเวลากลางคืน หรือ ช่วงเวลาที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนหรือเวลาที่ไม่สามารถมองเห็นได้ในระยะ 150 เมตร ควรติดไฟสัญญาณสีแดงที่มองเห็นชัดเจนระยะ 150 เมตร

บรรทุกหลังกระบะ อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย

ที่มา : พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 18
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2552 ข้อ 

related