svasdssvasds

ดีเอสไอ รับคดี "กำนันนก" ฮั้วประมูล เป็นคดีพิเศษ พบ 2 โครงการใหญ่ส่อทุจริต

ดีเอสไอ รับคดี "กำนันนก" ฮั้วประมูล เป็นคดีพิเศษ พบ 2 โครงการใหญ่ส่อทุจริต

ดีเอสไอ เจอพิรุธบริษัท "กำนันนก" ส่อฮั้วประมูล 2 โครงการใหญ่ "ก่อสร้างทางหลวง" 2 เส้นทาง มูลค่า 300 ล้าน และ 350 ล้าน พร้อมฝากถึงผู้เคยถูกข่มขู่-กีดกัน ไม่ให้เข้าร่วมเสนอราคา สามารถแจ้งเบาะแสได้

 วันที่ 13 ก.ย. นางพิชญา ธารากรสันติ โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย ร.ต.อ.สุรวุฒิ รังไสย์ ผอ.กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ กองคดีฮั้วประมูล กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ร่วมแถลงกรณีปรากฏข้อมูลว่า นายประวีณ จันทร์คล้าย หรือ "กำนันนก" มีการทำธุรกิจในเครือข่ายหลายธุรกิจที่เข้าเสนอ และรับงานจากหน่วยงานของรัฐหลายกระทรวงในพื้นที่หลายจังหวัด โดยประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ผลิต และจำหน่ายยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย มีมูลค่าหลายพันล้านบาท

 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (กคร.) ตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลของ กคร. เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ผลการตรวจสอบพบว่า เครือข่ายกำนันนก มีเครือข่ายธุรกิจที่เข้าไปรับงานจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน รวม 1,544 โครงการ

ในวงเงินงบประมาณ 7,579,402,078.72 บาท และวงเงินทำสัญญารวม 6,964,815,249.47 บาท จำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท ป.พัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้าง จำกัด (เข้ารับงาน 923 โครงการ) และบริษัท ป.รวีกนก ก่อสร้าง จำกัด (เข้ารับงาน 621 โครงการ)

 จากกรณีดังกล่าว กองคดีความผิดเกี่ยวกับเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนคดีฮั้วประมูลที่มีมูลค่าวงเงินสัญญาตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบกับ ประกาศ กคพ. (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2565 เรื่อง กำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
 

 

 

 

 จึงได้ทำการตรวจสอบพบว่า มีโครงการที่ บริษัท ป.พัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้าง จำกัด ได้งานจากภาครัฐที่มีมูลค่าโครงการจำนวนเกิน 30 ล้านบาท จำนวน 18 โครงการ และ บริษัท ป.รวีกนก ก่อสร้าง จำกัด ได้งานจากภาครัฐที่มีมูลค่าโครงการจำนวนเกิน 30 ล้านบาท จำนวน 2 โครงการ

ดีเอสไอ พบพิรุธ "กำนันนก" ส่อฮั้วประมูล 2 โครงการใหญ่ "ก่อสร้างทางหลวง"

 ในจำนวน 20 โครงการนี้ พบว่าข้อมูลที่มีเหตุอันควรสงสงสัย จะมีการได้เข้าทำสัญญากับภาครัฐโดยไม่โปร่งใส มีลักษณะอันอาจเข้าข่ายตกลงร่วมกันในการเสนอราคาเพื่อมีวัตถุประสงค์เข้าทำสัญญากับรัฐโดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือโดยกีดกันไม่ให้มีการเสนอราคาอันมิใช่เป็นการประกอบธุรกิจปกติ

ดีเอส พบพิรุธ 2 โครงการ ประกอบด้วย

• โครงการประกวดราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 375 สาย อ.ดอนตูม - ต.ลำลูกบัว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 59086265559) งบประมาณ 300,000,000 บาท

• โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 375 สาย ต.ลำลูกบัว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 350,000,000 บาท 

 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงมีคำสั่งให้ทำการสืบสวน ตามมาตรา 23/1 วรรคหนึ่ง ตามกฎหมาย (คดีสืบสวนที่ 115/2566) และกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (กคร.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ และอยู่ระหว่างการดำเนินสืบสวน

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง สำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร. หรือ DGA) และองค์การต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) (ACT) และขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า ได้มีบุคคลที่ไม่ประสงค์จะแจ้งตัวตนได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับพฤติการณ์ของเครือข่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องมาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการขยายผลการดำเนินคดีกับเครือข่ายได้เป็นอย่างดี

 และขอให้ บุคคล/บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ได้รับหรือเคยได้รับผลกระทบจากการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการข่มขู่ คุกคาม หรือกีดกัน ไม่ให้เข้าร่วมการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐอย่างเป็นธรรม จากนายประวีณ จันทร์คล้าย หรือ กำนันนก และเครือข่าย ขอให้แจ้งข้อมูลมายังกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (กคร.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยเร็ว

 ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษจะพิจารณาในเรื่องการคุ้มครองพยานตามมาตรการคุ้มครองพยาน เพื่อกวาดล้างขบวนการและร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบของผู้มีอิทธิพลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ดีเอสไอ รับคดี "กำนันนก" ฮั้วประมูล เป็นคดีพิเศษ พบ 2 โครงการใหญ่ส่อทุจริต

ดีเอสไอ รับคดี "กำนันนก" ฮั้วประมูล เป็นคดีพิเศษ พบ 2 โครงการใหญ่ส่อทุจริต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• นายก อบจ.นครปฐม แจงโผล่อวยพร กำนันนก ปัดเอี่ยวเอื้อฮั้วประมูล

• บิ๊กโจ๊ก ยันพบ กำนันนก โอนเงินให้ตำรวจ เร่งตรวจสอบ บริษัทฮั้วประมูลหรือไม่

• บิ๊กโจ๊ก ลุยสอบ 6 ตร.เอี่ยวยิง "สารวัตรทางหลวง" ซัดเดือดทำตัวเป็นเบ๊กำนันนก

related