svasdssvasds

เอกชนหวั่น "ฟรีวีซ่า" นักท่องเที่ยวจีน ไม่ปัง หลังเศรษฐกิจจีนซบเซา

เอกชนหวั่น "ฟรีวีซ่า" นักท่องเที่ยวจีน ไม่ปัง หลังเศรษฐกิจจีนซบเซา

ภาคเอกชนมีความกังวล นโยบาย"ฟรีวีซ่า" นักท่องเที่ยวจีน ไม่ปังเท่าไหร่ หลังเศรษฐกิจจีนซบเซา อาจทำคนเดินทางน้อย ส่วนเงินดิจิทัล อาจทำสินค้าแพง !

นโยบายฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจีน และเงินดิจิทัล 10,000 บาท คือนโยบายที่สำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ ที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วงโค้งสุดท้ายปี2566 แต่…นโยบายทั้งสองก็เริ่มมีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะฟรีวีซ่า ที่ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน เป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

แน่นอนว่ามาตรการดังกล่าวรัฐบาลหมายมั่นปั้นมือว่าจะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายได้ แต่…เอกชนก็ยังมีความกังวลว่าจะไม่เห็นผลมากนัก เพราะเศรษฐกิจจีนก็ไม่ค่อยจะดีเช่นกัน โดย ดร.อมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสำนักวิจัยและที่ปรึกษาการลงทุน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยในงาน The Cooler Earth Summit (Bangkok) 2023“Transitioning Business for a Better World เปลี่ยนผ่านธุรกิจเพื่อโลกที่ดีกว่า” ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบี และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ในฐานะที่เป็นธนาคารสมาชิกของกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบีเป็นหนึ่งในผู้ร่วมลงนามรับในหลักการธนาคารที่มีความรับผิดชอบขององค์การสหประชาชาติ ( UNEP FI Principles for Responsible Banking)

โดยมีความกังวลว่าขณะนี้จีนกำลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ขยายตัวได้ไม่ดี อาจทำให้กระทบต่อนักท่องเที่ยวจีนที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวมายังไทยได้ และอาจทำให้เป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ 28 ล้านคนในปี 2566 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

การท่องเที่ยวไทยยังคงต้องได้รับการกระตุ้น

พามาดูตัวเลขนักท่องเที่ยวล่าสุด โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประเมินเบื้องต้นพบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 ถึงวันที่ 17 ก.ย. 66 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศแล้ว มากกว่า 19 ล้านคน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของชาวไทยและต่างชาติแล้ว กว่า 1.3 ล้านล้านบาท

สำหรับประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 66 พบว่า ไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติตลอดทั้งสัปดาห์ (11-17 ก.ย. 66) มีจำนวนทั้งสิ้น 470,708 คน คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 67,244 คน ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 ที่ผ่านมา ทั้งสิ้น 19,000,918 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ว 795,114 ล้านบาท โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยมากที่สุด จำนวน 84,981 คน รองลงมา ได้แก่ จีน (56,799 คน) อินเดีย (30,853 คน) เกาหลีใต้ (25,954 คน) และญี่ปุ่น (23,760 คน)

เปิดตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย

ด้านนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท เป็นกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น ซึ่งจะต้องระวังเพราะหากมีการอัดฉีดเม็ดเงินจำนวนมากเข้าสู่ระบบจำนวนมาก แต่ตลาดกับสินค้ามีอยู่อย่างจำกัดอาจส่งผลให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อ ประชาชนแห่กันซื้อสินค้าในเวลาสั้นจะทำให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น นับว่าเป็นสถานการณ์ที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ตามคาดว่านโยบายเงินดิจิทัลจะช่วยกระตุ้นภาคการบริโภคผลักดันเศรษฐกิจไทยในปี 2567  ช่วย GDP ให้ขยายตัว4%  โดยสิ่งที่กังวล คือ การอัดฉีดเม็ดเงินจำนวนมากในระยะสั้น จะทำให้ภาวะเศรษฐกิจที่เร่งแรงจนเกินไป เพราะถ้าหากหลังหมดมาตรการคนใช้จ่ายไปแล้วจะทำให้เศรษฐกิจกลับมาทรุด หรือจะชะลออีกครั้งก็อาจมีความเป็นไปได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

related