svasdssvasds

เชียงราย ผวา! เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.6 รับรู้แรงสั่นสะเทือนในหลายพื้นที่

เชียงราย ผวา! เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.6 รับรู้แรงสั่นสะเทือนในหลายพื้นที่

เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.6 จ.เชียงราย รับรู้แรงสั่นสะเทือนในหลายพื้นที่ เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหาย ผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงาน วันนี้ 21 กันยายน 2566 เมื่อเวลา 00.45 น. เกิดแผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.6 ความลึก 2 กม. บริเวณ ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เบื้องต้นได้รับรายงานความรู้สึกสั่นไหวบริเวณ อ.เมืองฯ อ.แม่ลาว อ.พาน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

เชียงราย ผวา! เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.6 รับรู้แรงสั่นสะเทือนในหลายพื้นที่

 

 

ขณะที่เวลา 04.20 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 1.6 ความลึก 4 กม.บริเวณ ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ยังไม่มีรายงานผลกระทบจากพื้นที่

เชียงราย ผวา! เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.6 รับรู้แรงสั่นสะเทือนในหลายพื้นที่

หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป

ข้อมูลจาก : กองเฝ้าระวังแผ่นดินไว , กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

related