svasdssvasds

"Colorful Bangkok Winter Festival" ชู Soft Power ส่งเสริมท่องเที่ยวฤดูหนาว

"Colorful Bangkok Winter Festival" ชู Soft Power ส่งเสริมท่องเที่ยวฤดูหนาว

กทม. ร่วมกับ ททท. จัดกิจกรรม “Colorful Bangkok Winter Festival” ชู Soft Power เสิร์ฟความสุขปลายปีผ่าน 5 บิ๊กอีเวนต์ เปลี่ยนมุมมองของเมืองด้วยการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ มีชีวิตชีวา​ กระตุ้นเศรษฐกิจ สะท้อนความพร้อมของกรุงเทพมหานครในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก 

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ฤดูหนาว “Colorful Bangkok Winter Festival” พร้อมนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คณะรัฐมนตรี และนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ททท. เตรียมเสิร์ฟความสุขผ่าน 5 บิ๊กอีเวนต์ ได้แก่

 • กิจกรรมสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง ปี 2566
 • กิจกรรม Vijit Chao Phraya 2023
 • กิจกรรม Amazing Thailand Passport Privileges  
 • กิจกรรม Amazing Thailand Marathon Bangkok 2023
 • Amazing Thailand Countdown 2024

“Colorful Bangkok Winter Festival” ชู Soft Power เสิร์ฟความสุขปลายปีผ่าน 5 บิ๊กอีเวนต์

เพื่อกระตุ้นบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงปลายปีให้คึกคัก พร้อมส่งเสริมความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

กรุงเทพมหานครกำหนดนโยบายว่าด้วยเรื่องเมืองแห่งการสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ผ่านโครงการ Colorful Bangkok โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมเข้ามาเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนมุมมองของเมืองด้วยการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ ทำให้เกิดความคึกคัก​ มีชีวิตชีวา​ กระตุ้นเศรษฐกิจ​ รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์และสะท้อนความพร้อมของกรุงเทพมหานครในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก 

 

การดำเนินโครงการ Colorful Bangkok ในส่วนนี้ มุ่งนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านเทศกาลลอยกระทง-ศิลปะ-แสงสี-ดนตรี-กิจกรรม countdown ทั่วเกาะรัตนโกสินทร์ จากคลองผดุงฯ สู่ริมเจ้าพระยา นับเป็นก้าวสำคัญของการส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าแก่ต้นทุนทางวัฒนธรรม Soft Power ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

ซึ่งนอกจาก 5 กิจกรรมสำคัญของ ททท. แล้วกรุงเทพมหานคร ยังประสานความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน เข้าเป็นหนึ่งเดียวภายใต้โครงการฯ ร่วมจัดกิจกรรมในช่วงเวลาเดียวกันนี้ เพื่อเพิ่มแรงส่งกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงปลายปีอย่างเต็มกำลัง และจะเป็นต้นแบบการพัฒนาศักยภาพของกิจกรรมเริ่มจากเมืองหลวง ก่อนจะยกระดับสู่ทั่วประเทศและสากลต่อไป

“Colorful Bangkok Winter Festival” ชู Soft Power เสิร์ฟความสุขปลายปีผ่าน 5 บิ๊กอีเวนต์
 
ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศผ่านต้นทุนทางวัฒนธรรม Soft Power of Thailand อย่างสร้างสรรค์

กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ ได้แก่

 • ระยะ 100 วันแรก (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566)
 • ระยะ 6 เดือน
 • ระยะ 1 ปี

ซึ่งรัฐบาลเชื่อมั่นว่าจะเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่น และกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวคุณภาพ รวมถึงพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก พร้อมผลักดันไปสู่เป้าหมายภาพรวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยตามที่ตั้งไว้ของปี 2566 และส่งผลต่อเนื่องถึงปี 2567 ด้วย

“Colorful Bangkok Winter Festival” ชู Soft Power เสิร์ฟความสุขปลายปีผ่าน 5 บิ๊กอีเวนต์

ผู้ว่าฯ ททท.กล่าวว่า จากนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ททท.
กรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรม  และภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวฤดูหนาวช่วงไฮซีซั่นปลายปี 2566 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ภายใต้ชื่อ “Colorful Bangkok Winter Festival” โดยใช้พลังของ Soft Power ต่อยอดกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป้าหมายในการยกระดับกิจกรรมงานเทศกาลประเพณีไทย (Festival) จากระดับประเทศสู่ระดับระดับโลก และเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ผ่านรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

“Colorful Bangkok Winter Festival” ชู Soft Power เสิร์ฟความสุขปลายปีผ่าน 5 บิ๊กอีเวนต์

สำหรับช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566 ถือเป็นช่วงไฮซีซั่นที่มีการเดินทางของนักท่องเที่ยวมากที่สุด และเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเพิ่มแรงส่งทางการท่องเที่ยวด้วย Big Event กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

5 กิจกรรมสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “Colorful Bangkok Winter Festival”

 • เริ่มต้นด้วย กิจกรรมสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง ปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24–28 พฤศจิกายน 2566 ณ คลองผดุงกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร นำเสนอประเพณีลอยกระทงอันทรงคุณค่าอย่าง “วิถีไทย” ควบคู่กับการปลูกฝังแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบสู่ความยั่งยืน ซึ่งมีกิจกรรมไฮไลต์ คือ แลนด์มาร์กกระทงประดับไฟ 5 พื้นที่เอกลักษณ์ที่นำมาจัดแสดง ได้แก่ ประเพณียี่เป็ง จ.เชียงใหม่ ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง จ.ตาก ประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จ.สุโขทัย ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม ประเพณีสมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป จ.ร้อยเอ็ด กิจกรรมสาธิตวิถีไทย ได้แก่ โคมล้านนา กระทงกะลามะพร้าว กระทงใบลาน กระทงกาบกล้วย กระทงรวงข้าว และการประดับไฟสวยงามรอบบริเวณงาน
 • กิจกรรม Vijit Chao Phraya 2023 จัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2566 บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงสะพานพระราม 3 – สะพานพระราม 8 แต่งแต้มสีสันแนวแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืน ด้วยการแสดงแสงไฟและเทคนิคสมัยใหม่ เช่น การประดับไฟ (Light up) การฉายภาพบนตัวอาคาร Projection Mapping & Lighting Show การแสดงทางวัฒนธรรม ประกอบ Light & Sound และการแสดง Laser โดยได้คัดเลือกพื้นที่จัดการแสดงที่มีเอกลักษณ์และสามารถสะท้อนให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมที่งดงามจากแนวของสายน้ำที่คดโค้งไหลผ่านวัดวาอาราม และย่านสำคัญที่แสดงถึงวิถีชีวิตริมน้ำ สู่แลนด์มาร์กของประเทศไทย
 • กิจกรรม Amazing Thailand Passport Privileges จัดขึ้นตลอดเดือนธันวาคม 2566 โดย ททท.  ร่วมกับพันธมิตร มอบบัตรแทนเงินสดเพื่อใช้จ่ายเที่ยวไทย รวมทั้งของระลึกจากชุมชนท่องเที่ยวจากภูมิภาคต่างๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พร้อมสิทธิพิเศษส่วนลดจากสถานประกอบการท่องเที่ยว อาทิ ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า ภัตตาคาร/ร้านอาหาร ศูนย์สุขภาพ/สถานเสริมความงาม ฯลฯ
 • กิจกรรม Amazing Thailand Marathon Bangkok ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2566  ณ สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน-อนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย โดยกรุงเทพมหานครร่วมเป็นเจ้าภาพในฐานะ Host City ถือเป็นรายการแข่งขันวิ่งมาราธอนของกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการ รับรองโดยสมาคมกรีฑาโลก และเป็น 1 ใน 5 ของภูมิภาคเอเชีย สะท้อนความพร้อมของประเทศไทยก้าวสู่ Sport Tourism Destination ชั้นนำของโลก
 • กิจกรรม Amazing Thailand Countdown 2024 เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร โดยมีกิจกรรมไฮไลต์คือ การประดับไฟสวยงาม การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียง และร่วมเฉลิมฉลองนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่พร้อมชมการแสดงพลุ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related