svasdssvasds

นายกฯ เผยเช็กแล้ว ข่าวคนไทยถูกจับ 54 คน ยังไม่ได้รับการยืนยันจากอิสราเอล

นายกฯ เผยเช็กแล้ว ข่าวคนไทยถูกจับ 54 คน ยังไม่ได้รับการยืนยันจากอิสราเอล

นายกฯ เผยตรวจสอบแล้ว ข่าวคนไทยถูกจับ 54 คน ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ คาดเป็นการรวมตัวเลขจาก 3 กลุ่ม กลุ่มที่ถูกจับ-กลุ่มที่เสียชีวิตแล้ว-กลุ่มที่สูญหาย ขณะที่ทางการอิสราเอลเผยยอดเป็นทางการยืนยันคนไทยถูกจับเป็นตัวประกัน 18 คน

จากที่มีกระแสข่าวของทางการอิสราเอลว่า มีคนไทยถูกฮามาสจับเป็นตัวประกันทั้งหมด 54 คน ซึ่งสร้างความกังวลให้หลายฝ่ายและนับเป็นชาวต่างชาติกลุ่มใหญ่ที่สุดที่ถูกจับเป็นตัวประกัน

ล่าสุด นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ทวีตข้อความผ่าน X ระบุว่า จากที่มีการสัมภาษณ์ผมเมื่อช่วงบ่ายกรณีมีรายงานว่าคนไทยถูกจับเป็นตัวประกันเพิ่ม ผมได้ตรวจสอบกับหน่วยงานความมั่นคง กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟแล้ว ทราบว่าตัวเลขผู้ถูกจับกุมตัวจำนวน 54 คนตามที่เป็นข่าวนั้น ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ คาดว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นการกล่าวรวมตัวเลข 3 กลุ่ม ได้แก่

  1. กลุ่มที่ถูกจับ
  2. กลุ่มที่เสียชีวิตแล้ว
  3. กลุ่มที่สูญหาย

นายกฯ เผยเช็กแล้ว ข่าวคนไทยถูกจับ 54 คน ยังไม่ได้รับการยืนยันจากอิสราเอล

ผมจึงขอยืนยันการรายงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ สถานะ ณ วันที่ 26 ต.ค.ว่า มีคนไทยถูกจับกุมเป็นตัวประกัน ทั้งหมด 18 คน ซึ่งจำนวนนี้ได้รับการยืนยันจากทางการอิสราเอลด้วยครับ

นายกฯ เผยเช็กแล้ว ข่าวคนไทยถูกจับ 54 คน ยังไม่ได้รับการยืนยันจากอิสราเอล

ทั้งนี้ ข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงการต่างประเทศ ณ วันที่ 26 ต.ค. พบว่า มีคนไทยเสียชีวิตในอิสราเอลเพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็นผู้เสียชีวิตทั้งหมด 33 ราย มีผู้บาดเจ็บ 18 ราย (คงเดิม) และผู้ที่คาดว่าถูกควบคุมตัว จํานวน 18 ราย 

related