svasdssvasds

ข่าวดี! ครม.เคาะปรับลดราคาน้ำมันเบนซิน ลง 2.5 บาท/ลิตร 3 เดือน มีผล 7 พ.ย.

ข่าวดี! ครม.เคาะปรับลดราคาน้ำมันเบนซิน ลง 2.5 บาท/ลิตร 3 เดือน มีผล 7 พ.ย.

ข่าวดี! ครม.เคาะแล้ว ลดราคาน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 91 ลง 2.50/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 ลด 1 บาท/ลิตร นาน 3 เดือน มีผลตั้งแต่ 7 พ.ย.66 - ม.ค 67

วันที่ 31 ต.ค.2566 เวลา 10.30 น. การประชุมคณะรัฐมนตรี มีเรื่องที่น่าสนใจเสนอเข้ามาในที่ประชุมพิจารณา โดยกระทรวงการคลัง เสนอปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ลง 2.5 บาทต่อลิตร ตามแนวทางที่กระ ทรวงพลังงานเสนอ เพื่อให้ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ราคาขายปลีกลดลง 2.5 บาทต่อลิตร หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการลดราคาน้ำมันดีเซลให้ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตรไปแล้ว

ก่อนหน้านี้ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี รมว.พลังงาน ระบุว่า กระทรวงพลังงาน ได้รายงานนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีรับทราบ เกี่ยวกับแนวทางการลดราคาน้ำมันเบนซินหลังจากได้กลับไปจัดทำรายละเอียดมาแล้ว ซึ่งกระทรวงพลังงาน จึงทำเอกสารมาเสนอครม.วันนี้

ล่าสุดนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า

ที่ประชุม ครม. เห็นชอบลดภาษีสรรพสามิตแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 ลง 1 บาทต่อลิตร และในส่วนของแก๊สโซฮอล์ 91 จะใช้กองทุนน้ำมันและเชื้อเพลิงเข้าไปบริหารจัดการ เพิ่มเติมอีก 1.5 บาทต่อลิตร จะทำให้ราคาแก๊สโซฮอล์ 91 รวม 2.50 บาทต่อลิตร มีผล 7 พ.ย.66 - ม.ค 67 เป็นระยะเวลา 3 เดือน

 

related