svasdssvasds

ราคาน้ำมันเบนซินวันนี้ ลดแล้วทุกประเภท ส่องโครงสร้างราคาขายปลีกน้ำมันไทย

ราคาน้ำมันเบนซินวันนี้ ลดแล้วทุกประเภท ส่องโครงสร้างราคาขายปลีกน้ำมันไทย

ราคาน้ำมันเบนซินวันนี้ เริ่มลดราคาลงทุกประเภทแล้ว ! เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง วันนี้จะพาส่องโครงสร้างราคาขายปลีกน้ำมันไทย ว่าเป็นอย่างไร

กลุ่มเปราะบางได้เฮไปตามตามกันเนื่องจาก ราคาน้ำมันเบนซินวันนี้ 7 พ.ย. 66 ลดลงเป็นวันแรก เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ตามคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเบนซินลง 0.15-1 บาทต่อลิตร ตามสัดส่วนเนื้อน้ำมันเบนซินที่ผสม ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 นั้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ได้เห็นชอบให้ใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ E10-91 ลง 2.50 บาทต่อลิตร และยังลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10-95 และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ลงตามอัตราภาษีสรรพสามิตที่เปลี่ยนแปล

สำหรับราคาน้ำมันเบนซินวันนี้ มีรายละเอียดการลด ดังนี้

  • น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ลดลง 2.50 บาทต่อลิตร
  • น้ำมันเบนซิน ULG 95 และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ลดลงประมาณ 1 บาทต่อลิตร
  •  น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 ลดลงประมาณ 80 สตางค์ต่อลิตร

น้ำมันเบนซินลดแล้ววันนี้

ได้รับข่าวดีไปแล้วเรื่องราคาน้ำมันเบนซินวันนี้ ลดลง ทำเอาหลายคนดีอกดีใจกันอย่างมาก แต่…ไหนๆ ราคาน้ำมันหลายประเภทก็เริ่มลดลงแล้ว วันนี้ #สปริงนิวส์ จะพาไปดูโครงสร้างราคาขายปลีกน้ำมันไทย ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร โดย สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เผยข้อมูลว่า ประเทศไทยราคาน้ำมันขายปลีกหน้าปั๊มน้ำมันเกี่ยวข้องกับ 4 กลุ่มด้วยกัน  คือ ต้นทุนเนื้อน้ำมัน, ภาษี, เงินกองทุน และค่าการตลาด เพราะฉะนั้น ราคาน้ำมัน 1 ลิตร ที่ขายในหน้าปั๊ม จึงประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

1. ต้นทุนเนื้อน้ำมัน

คือ ต้นทุนราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงกลั่น ผันผวนไปตามราคาน้ำมันในตลาดโลก

2. ภาษี มีการจัดเก็บ ดังนี้

  • ภาษีสรรพสามิต จัดเก็บโดย กระทรวงการคลัง ตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต นำมาใช้เพื่อพัฒนาประเทศ
  • ภาษีเทศบาล จัดเก็บโดย กระทรวงการคลัง ในอัตรา 10% ของภาษีสรรพสามิต ตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต มาตรา 150 และจัดส่งให้ กระทรวงมหาดไทย เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดเก็บ 7% ของราคาขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิง และจัดเก็บอีก 7% ของค่าการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิด

3. กองทุน มีการจัดเก็บ ดังนี้

  • เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จัดเก็บตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศไม่ให้เกิดความผันผวน
  • เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จัดเก็บตามประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงาน

4. ค่าการตลาด คือ ส่วนที่เป็นต้นทุน ค่าใช้จ่าย และกำไรของธุรกิจค้าปลีกน้ำมันทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดการคลังน้ำมัน การขนส่งน้ำมันมายังสถานีบริการ รวมถึงการให้บริการของสถานีบริการที่เติมน้ำมันแต่ละลิตรให้กับประชาชน

ดังนั้นจะเห็นได้ถึงโครงสร้างราคาน้ำมัน 1 ลิตรที่ขายในหน้าปั๊ม มีปัจจัยหลายตัวมาเกี่ยวข้อง เชื่อว่าทุกคนคงอยากใช้น้ำมันในราคาถูกที่สุดอยู่แล้ว แต่ก็ต้องมีความเข้าใจในราคาน้ำมัน และก็ไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่มีปัญหาน้ำมันแพง แต่หลาย ๆ ประเทศก็ประสบปัญหานี้ไม่แพ้กัน และด้วยประเทศไทยไม่ใช่ผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเจอกับความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก เพราะฉะนั้นหากเราไม่มีเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองไว้ หากเกิดเหตุการณ์ที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นมาก ๆ เราก็จะไม่มีเงินสำรองเพื่อช่วยรักษาสมดุลของราคาน้ำมันในประเทศ จนอาจทำให้เกิดวิกฤตราคาน้ำมันก็เป็นได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

related