svasdssvasds

แม่ฮ่องสอน แผ่นดินไหว 4.7 ระดับลึก 2 กม. ผลจากรอยเลื่อนเวียงแหง

แม่ฮ่องสอน แผ่นดินไหว 4.7 ระดับลึก 2 กม. ผลจากรอยเลื่อนเวียงแหง

แม่ฮ่องสอน แผ่นดินไหว 4.7 ระดับลึก 2 กม. สะเทือนถึงเชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง ผลกระทบจากรอยเลื่อนเวียงแหง ล่าสุด ยังไม่มีรายงานความเสียหาย

แม่ฮ่องสอน แผ่นดินไหว 4.7 ระดับลึก 2 กม. ผลจากรอยเลื่อนเวียงแหง

9 พ.ย. 66 เวลา 14.30 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.7 ที่ระดับความลึก 2 กม. 
บริเวณ ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน และเกิดแผ่นดินไหวตามอีก 1 ครั้ง ขนาด 2.4 เวลา 14.42 น.

โดยสาเหตุแผ่นดินไหวแม่ฮ่องสอน เกิดจากการเลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนเวียงแหง ที่มีการวางตัวในทิศเหนือ-ใต้ มีการเลื่อนตัวแบบรอยเลื่อนปกติ (Normal fault) โดยประชาชนในพื้นที่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน รวมถึง จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูน และ จ.ลำปาง เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหาย

ทั้งนี้ หากมีความเสียหายและผลกระทบเพิ่มเติม ศูนย์ปฏิบัติการธรณี พิบัติภัย จะดำเนินการรายงานข่าวแผ่นดินไหวแม่ฮ่องสอน และสถานการณ์ล่าสุดให้ทราบต่อไป

related