svasdssvasds

ครม.เคาะ ขึ้นราคาน้ำตาล 2 บาท เพื่อใช้ในกองทุนสิ่งแวดล้อม

ครม.เคาะ ขึ้นราคาน้ำตาล 2 บาท เพื่อใช้ในกองทุนสิ่งแวดล้อม

ครม.เคาะ ขึ้นน้ำตาล 2 บาท เพื่อใช้ในกองทุนดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกร เคาะมาตรการช่วยไร่ละ 1,000 บาท

วันนี้ (14 พ.ย. 2023) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมเคาะ เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท ซึ่งจะต้องหารือกับ ธกส.ก่อนในดำเนินการนับตั้งแต่มติ ครม. ออกเป็นเป็นต้นไป อย่างเร็วเป็นศุกร์หรือจันทร์นี้ เริ่มจ่ายเงิน

ส่วนเรื่องน้ำตาล คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ได้ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย ครม.มีมติเคาะขึ้นราคาน้ำตาล 2 บาท ส่วนอีก 2 บาทที่ขอขึ้นเพื่อใช้ในกองทุนเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม ครม.ยังไม่อนุมัติ โดยขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือกันก่อน เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับผู้บริโภคเพียงฝ่ายเดียว

ทั้งนี้ นายภูมิธรรม ย้ำว่า การแก้ปัญหาดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อลดความเดือดร้อนให้เกษตรกร ส่วนเรื่องอื่นจะปรับอย่างไรนั้นจะว่ากัน ตอนนี้ขอแก้ในส่วนที่ฉุกเฉินก่อน

อย่างไรก็ตาม ช่วงที่นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจที่สหรัฐอเมริกา ได้ฝากให้เร่งดำเนินการเรื่องที่ค้างอยู่อย่างเร่งด่วน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

related