svasdssvasds

ส่องสถานการณ์ "ราคาน้ำตาลทราย" ขาขึ้น น้ำตาลทรายขาดตลาด ส่อวิกฤต !

ส่องสถานการณ์ "ราคาน้ำตาลทราย" ขาขึ้น น้ำตาลทรายขาดตลาด ส่อวิกฤต !

ราคาน้ำตาลวันนี้ อยู่ในช่วงขาขึ้นหลังจากที่มีการออกประกาศใหม่ให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุม มีผลทันที 31 ต.ค. 66 วันนี้จะส่องสถานการณ์ราคาน้ำตาลทราย เพราะน้ำตาลทรายขาดตลาด ส่อวิกฤต ! พร้อมฟังเสียงสะท้อนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ความเดือดร้อนของประชาชน และภาคธุรกิจ พ่อค้า แม่ค้า ที่ใช้น้ำตาลทรายในการผลิต และปรุงอาหารในชีวิตประจำวันตอนนี้ คือ ราคาน้ำตาลทรายขึ้น น้ำตาลทรายขาดตลาด และไม่รู้จะไปหาซื้อได้ที่ไหน หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) กระทรวงอุตสาหกรรม ออกมากำหนดราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานใหม่เพื่อใช้ในการคำนวณราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย ประจำฤดูการผลิตปี 2566/2567 จากเดิมราคา “น้ำตาลทรายขาว” อยู่ที่กิโลกรัมละ 19 บาท เป็น 23 บาทต่อกิโลกรัม และ “น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์”จากเดิม 20 ต่อกิโลกรัมเป็น 24 บาทต่อกิโลกรัมมีผลตั้งแต่ 28 ต.ค.2566เป็นต้นไป

และหลังจากนั้นเมื่อวันที่ 31 ต.ค.2566 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 67 พ.ศ.2566 เรื่องการกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติมว่า ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2566 เรื่องการกําหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ลงวันที่ 19 ม.ค.2566 กําหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม 5 รายการ และประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2566 เรื่อง การกําหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ 29 มิ.ย.2566 กําหนดสินค้าควบคุม 6 รายการ และบริการควบคุม 5 รายการไปแล้ว โดยประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่ให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุมโดยให้มีผลทันที 31 ต.ค.2566

จากวันนั้นจนถึงวันนี้ พบว่า หลังจากราคาน้ำตาลทรายขึ้น แล้ว ผู้สื่อข่าว #สปริงนิวส์ ได้สำรวจร้านสะดวกซื้อ และห้างสรรพสินค้า ย่านบางซื่อ พบว่า น้ำตาลทรายขาดตลาด ไม่มีในเชลฟ์วางสินค้า ซึ่งจากการสอบถามพนักงานร้านสะดวกซื้อ ได้คำตอบว่า ปัจจุบันน้ำตาลทรายขาดตลาด มีของเข้ามาบ้างแต่มีไม่มากนัก จึงทำให้ต้องจำกัดสิทธิ์ในการซื้อ 1 คน สามารถซื้อน้ำตาลทรายได้เพียงแค่ 2 ถุงเท่านั้น  ในขณะที่ห้างสรรพสินค้าก็มีน้ำตาลทรายวางขายน้อยลง และบางห้างแทบไม่มีวางจำหน่าย

นอกจากนี้ทีมข่าว ได้พูดคุยกับพ่อค้า แม่ค้า ร้านขนมหวาน และร้านน้ำปั่น ต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่า ปัจจุบันต้นเผชิญกับต้นทุนราคาน้ำตาลทรายที่สูงขึ้น และประกอบกับหาซื้อน้ำตาลได้ยากมาก และห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อก็จำกัดสิทธิ์ในการซื้อ จึงทำให้ซื้อได้น้อยลง และได้น้ำตาลทรายไม่เพียงพอที่จะมาใช้ในแต่ละวัน อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหา  เพราะกังวลว่าจะมีการกักตุนสินค้าด้วย และถูกพ่อค้าคนกลางโก่งราคาด้วย

ด้านนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้มีการเรียกประชุมพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ โดยสั่งการให้ลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกโรงงานน้ำตาลทรายทั่วประเทศ เพื่อป้องกันปัญหาการกักตุน รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเป็นห่วงน้ำตาลทรายจะหายจากตลาด

ต้องจับตาดูราคาน้ำตาลทรายต่อไปว่าจะขึ้นไปอีกหรือไม่ ? และจะมีการกักตุนสินค้าหรือไม่ ประชาชน พ่อค้า แม่ค้า จะเดือดร้อนมากน้อยเพียงใด และรัฐจะช่วยเหลืออย่างไร ! 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

related