svasdssvasds

การเงินดีชีวิตดี ! เปิด 8 ทริคสร้างเครดิตทางการเงินที่ดี มีอนาคตยั่งยืน

การเงินดีชีวิตดี !  เปิด 8 ทริคสร้างเครดิตทางการเงินที่ดี มีอนาคตยั่งยืน

ชีวิตจะดีต้องมีเงิน เงินเท่านั้นที่ knock everything ดังนั้นเราต้องหาเงินให้เก่ง และออมให้เป็น ลงทุนให้เกิดกำไร วันนี้พาเปิด 8 ทริคสร้างเครดิตทางการเงินที่ดี มีอนาคตสู่เป้าหมายประสบความสำเร็จยั่งยืน

มีคำกล่าวที่ว่า เงินเท่านั้นที่ knock everything ยังใช้ได้เสมอ เพราะหากไม่มีเงิน ไม่มีทองพี่น้องก็ไม่มอง ดั่งคำโบราณเคยว่าไว้ ดังนั้นเราต้องหาเงินให้เก่ง และออมเงินให้เป็น ลงทุนให้เกิดกำไร โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ได้เผยแพร่บทความของ “นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์” CFP® ที่ปรึกษาการเงิน กับ 8 ทริคสร้างเครดิตทางการเงินที่ดี ดังนี้

ทั้งนี้เครดิตทางการเงิน หมายถึง ความน่าเชื่อถือทางการเงิน ที่ส่งผลดีในด้านการขอกู้สินเชื่อต่างๆ หรือการทำธุรกิจ ตลอดจนธุรกรรมทางการเงินทั่วไป ทั้งนี้เพราะเมื่อคุณมีเครดิตที่ดี ธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ ก็จะมองว่าคุณมีความน่าเชื่อถือ ทำให้การขอสินเชื่อ หรือบริการต่างๆ ทางการเงินจากสถาบันทางการเงินนั้นง่ายกว่าคนทั่วไปหรือผู้ที่มีประวัติทางการเงินไม่ดีนัก ฉะนั้นเครดิตเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก

8 วิธีสร้างเครดิตทางการเงินที่ดีได้อย่างไร

  • มีหน้าที่การงานที่มั่นคง

โดยที่หน้าที่การงานและฐานเงินเดือนเป็นสิ่งแรกๆ ที่จะถูกพิจารณาเมื่อต้องการสืบค้นประวัติ และเครดิตทางการเงินของคุณ เพราะแน่นอนว่ายิ่งมีงานทำที่ดี เงินเดือนสูง ตำแหน่งดีๆ ก็ย่อมมีเครดิตความน่าเชื่อถือสูงตามไปด้วย ซึ่งพนักงานประจำดูจะมีเครดิตทางการเงินที่ดีกว่าฟรีแลนซ์ ดังนั้นหากท่านใดกำลังวางแผนจะเป็นฟรีแลนซ์ อย่าลืมวางแผนการมีบัตรเครดิต หรือขอสินเชื่อต่างๆ (หากจำเป็น) ให้เรียบร้อยก่อนออกจากงานประจำ

  •  มีประวัติการเงินที่ดี

โดยในปัจจุบันนี้การปล่อยกู้ของสถาบันการเงินต่างๆ นอกจากจะใช้รายได้และหน้าที่การงานเป็นตัวชี้วัดแล้ว การขอสินเชื่อของคุณจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ อยู่ที่เครดิตทางการเงินของคุณด้วย หากคุณมีหนี้และมีการชำระหนี้อย่างตรงเวลา ก็ถือได้ว่าคุณมีประวัติที่ดี และมีเครดิตทางการเงินที่ดีด้วย

  • ก่อนที่จะทำการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันทางการเงิน อย่าลืมตรวจเช็กประวัติเครดิตของตนเองด้วย
  • มีบัตรเครดิต

นอกจากบัตรเครดิตจะมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ถือบัตรแล้ว ข้อดีของบัตรเครดิตอีกประการหนึ่งก็คือ สามารถสร้างเครดิตให้กับเจ้าของบัตรได้ เพราะหากคุณไม่มีหน้าที่การงานหรือรายได้ที่ดีแล้ว สถาบันการเงินก็คงไม่อนุมัติบัตรเครดิตให้คุณ

อย่างไรก็ตามเราต้องเป็นนายของบัตรเครดิต ด้วยการใช้บัตรเครดิตอย่างมีวินัย ชำระเงินเต็มจำนวนและตรงเวลา อย่าได้เผลอเป็นหนี้บัตรเครดิตเข้าเชียว เท่านี้คุณก็จะมีเครดิตทางการเงินที่ดีในสายตาสถาบันการเงินแล้ว

  • ชำระหนี้ให้ตรงเวลา

หากคุณได้รับสินเชื่อมาจากสถาบันการเงินแล้ว ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตาม และไม่ว่ายอดเงินจะมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม อย่าละเลยที่จะผ่อนชำระให้ตรงเวลา ซึ่งหากเรามีหนี้ และชำระหนี้ให้ตรงเวลา ก็เป็นการสร้างเครดิตดีๆ ทางการเงินให้ตัวเองได้แล้ว

  • มีเงินเข้าออกผ่านบัญชีธนาคาร

เนื่องจากบัญชีเงินฝากเป็นหลักฐานทางการเงินชิ้นแรกๆ ที่ใช้ตรวจสอบสถานภาพทางการเงินของบุคคล โดยเฉพาะบัญชีที่มียอดเงินฝากสูงต่อเนื่องเป็นประจำ และมียอดถอนน้อยกว่ายอดฝาก หรือมีรายได้เข้ามาสม่ำเสมอทุกเดือนในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน ยิ่งจะทำให้สถาบันการเงินเชื่อมั่นว่าเราเป็นผู้ที่มีเครดิตทางการเงินที่ดี

  • ฝากประจำหรือลงทุนเท่าๆ กันทุกเดือน

เช่น เปิดบัญชีเงินฝากประจำ 2 ปีที่ต้องฝากเงินเท่ากันทุกเดือน วงเงินฝากมากน้อยไม่สำคัญ ขอแค่ว่าคุณฝากเงินเข้าบัญชีอย่างสม่ำเสมอ ทำแบบนี้แค่ 2 ปี คุณก็เป็นเจ้าของเครดิตการเงินที่ดีได้อย่างไม่ยาก แม้ว่าวิธีนี้อาจไม่ได้เป็นการสร้างเครดิตทางการเงินโดยตรง แต่เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้สถาบันการเงินเห็นมากกว่า

  • การตัดเงินจากบัญชีเพื่อลงทุนในกองทุนรวมเป็นรายเดือน

สามารถสร้างเครดิตทางการเงินไปพร้อมๆ กับสร้างวินัยทางการเงินได้ เมื่ออนาคตคุณจะทำธุรกรรมการเงิน สถาบันการเงินก็จะเห็นความสม่ำเสมอและวินัยของคุณ โอกาสในการได้รับอนุมัติเงินกู้ทำธุรกรรมการเงินประเภทอื่นก็ง่ายขึ้นด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related