svasdssvasds

ชวนเปิด พ.ร.บ. ตำรวจ 2565 อำนาจนายกฯ แต่งตั้งโยกย้าย ตำรวจหรือไม่

ชวนเปิด พ.ร.บ. ตำรวจ 2565  อำนาจนายกฯ แต่งตั้งโยกย้าย ตำรวจหรือไม่

ชวนเปิด พ.ร.บ. ตำรวจ 2565 เพื่อไขข้อสงสัย เรื่องอำนาจแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ ซึ่ง ไม่มีความใดใน พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ที่ให้อำนาจนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งโยกย้ายตำรวจทุกระดับ ส่วนเรื่อง “ตั๋ว” หรือ #ย่อมเป็นเรื่องยาก ที่จะหาหลักฐานจากฝ่ายการเมือง

จากกรณี ดราม่า ประเด็นร้อน #ตั๋วเพื่อไทย ที่จุดไฟให้สังคมร้อนแรงจนแทบจะลุกลามไปทั่วทุกวงการ วันนี้ ขอชวนอ่าน  อ่าน "พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ 2565" ตอบคำถาม "นายกรัฐมนตรี" ซึ่ง เศรษฐา ทวีสิน รั้งตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน มีอำนาจแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ หรือ มีอำนาจในการย้าย "ผู้กำกับ" หรือไม่?  พร้อมกางไทม์ไลน์ ให้เห็นชัดๆ ในวาระที่จะมีการแต่งตั้ง รอง ผบก.-สว. วาระ 2566 มีผล 30 พฤศจิกายน นี้

จุดเริ่มต้นของเรื่องราว ปมดราม่า #ตั๋วเพื่อไทย ซึ่งเกิดขึ้น จากกรณี นายกฯ เศรษฐา​ ทวีสิน ในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทย พูดกลางวงประชุม สส.พรรคเพื่อไทย  เมื่อวันอังคาร 21 พ.ย.2566 เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับ “ผู้กำกับ” จนเกิดแฮชแท็กใน X (ทวิตเตอร์) #ตั๋วเพื่อไทย  ทำให้มีการตั้งคำถามจากสังคม หรือตั้งคำถามจากทุกๆภาคส่วน  ถึงอำนาจ “นายกรัฐมนตรี” ซึ่งเป็น "ประธานคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ" สามารถแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจได้หรือไม่ ? เรื่องการย้ายตำรวจ นายกฯ ทำได้หรือไม่ 

แม้ล่าสุด เศรษฐา ทวีสิน นายกฯ คนที่ 30 ของไทย  จะชี้แจงว่า ไม่มีอำนาจและไม่เคยแทรกแซงก้าวก่าย การแต่งตั้งข้าราชการ หรือตำรวจ  เพราะเป็นหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่จะพิจารณาตามผลงาน , กล่าวโดยย่อๆ คือ แท้ที่จริงแล้ว เรื่องนี้ นายกฯ ไม่เกี่ยวข้องด้วย 

ชวนเปิด พ.ร.บ. ตำรวจ 2565 อำนาจนายกฯ แต่งตั้งโยกย้าย ตำรวจหรือไม่
 

• พ.ร.บ.ตำรวจ 2565  อำนาจนายกฯ แต่งตั้งโยกย้าย ระดับผู้กำกับ ได้หรือไม่ ?


เพื่อการไขข้อสงสัย และหาคำตอบของเรื่องราวปมดารม่า เหล่านี้  จึงอยากกาง  “พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565” เพื่อเคลียร์ให้ชัดๆ เป็นการปมสังคมถกเถียงกันเพื่อให้เกิดความกระจ่าง ถึงอำนาจนายกรัฐมนตรี มีบทบาทหน้าที่อย่างไร ในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

โดย ตามโครงสร้างคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ (ก.ตร.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในการแต่งตั้ง ผบ.ตร.คนที่ 14 เมื่อวันที่ 27 ก.ย.2566 ที่ผ่านมา นายกฯ เศรษฐา ทวีสิน ​ได้ทำหน้าที่ตาม มาตรา 78 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 คัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 77 (1) โดยคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ ความสามารถประกอบกัน โดยเฉพาะประสบการณ์ในงานสืบสวนสอบสวนหรืองานป้องกันปราบปราม เสนอ ก.ตร. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน แล้วให้นายกรัฐมนตรี นำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

สำหรับแต่งตั้ง “รอง ผบ.ตร.และจเรตำรวจแห่งชาติ” เป็นอำนาจของ ผบ.ตร. คัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจเสนอ ก.ตร. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน แล้วให้นายกฯ นำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ชวนเปิด พ.ร.บ. ตำรวจ 2565 อำนาจนายกฯ แต่งตั้งโยกย้าย ตำรวจหรือไม่

การแต่งตั้ง "ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ รองจเรตำรวจแห่งชาติ" - "ผู้บัญชาการและจเรตำรวจ" เป็นอำนาจของ ผบ.ตร. คัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตามมาตรา 81 (1) (ก) เสนอแนะ แล้วเสนอ ก.ตร. ให้ความเห็นชอบ แล้วจึงนำเสนอนายกรัฐมนตรี นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

การแต่งตั้ง "รอง ผบช.และรองจเรตำรวจ" - "ผู้บังคับการ" เป็นอำนาจของ ผบ.ตร. คัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจตามที่คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้ง ข้าราชการต ารวจตามมาตรา 81 (1)  (ก)  เสนอแนะ โดยให้นำข้อมูลการเสนอแต่งตั้งของหัวหน้า ส่วนราชการระดับกองบัญชาการที่ได้มีการพิจารณาเสนอในรูปคณะกรรมการ ตามที่กำหนดในกฎ ก.ตร. มาประกอบการพิจารณาด้วย

หากมีความเห็นแตกต่างจากข้อมูลการเสนอแต่งตั้งของหัวหน้า ส่วนราชการ ให้ชี้แจงเหตุผลต่อคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตามมาตรา 81 (1) (ก) ก่อนเสนอ  ก.ตร. พิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วจึงนำเสนอนายกรัฐมนตรี นำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง


•  ตำแหน่งผู้กำกับ นายกฯ มีสิทธิ์แต่งตั้งหรือไม่ ?   

ส่วนการแต่งตั้ง ตำรวจในระดับ  "ผู้กำกับ" ตามที่ เศรษฐา​ ทวีสิน พูดกลางวงประชุม สส.พรรคเพื่อไทย​ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายนนั้น อยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไข พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 มาตรา 79 หากเป็น บช.ในสังกัดสำนักงาน ผบ.ตร. ให้ "ผบ.ตร." เป็นผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้ง ส่วน บช. ที่มิได้สังกัด สำนักงาน ผบ.ตร. ให้ "ผู้บัญชาการ" เป็นผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้ง

โดยให้นำข้อมูลการเสนอแต่งตั้งของหัวหน้าส่วนราชการระดับกองบัญชาการ หรือกองบังคับการ แล้วแต่กรณีที่ได้มีการพิจารณาเสนอในรูปคณะกรรมการตามที่กำหนดในกฎ ก.ตร. มาประกอบการพิจารณาด้วย หากมีความเห็นแตกต่างจากข้อมูลการเสนอแต่งตั้งของหัวหน้าส่วนราชการ ให้ชี้แจงเหตุผลต่อคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตามมาตรา 81

• ไทม์ไลน์ แต่งตั้งตำรวจ ระดับนายพัน วาระปี 2566 คำสั่งมีผล 30 พ.ย. 

โดยในช่วงเวลาก่อนหน้านี้  พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. ได้ลงนามในบันทึกข้อความที่ 0009.231/4320 ถึ งผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือ ตำแหน่งเทียบเท่า เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ลงมาถึง สว. วาระประจำปี 2566 มีไทม์ไลน์ ดังนี้ 

หน่วยงานในสังกัด สง.ผบ.ตร. ให้ดำเนินการจัดส่งบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่ง สูงขึ้น บัญชีข้อมูลผู้ไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ข้อมูลเสนอแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ไปยัง ตร. (ผ่าน ทพ.) ภายใน 20 พฤศจิกายน 2566  บช. ที่ไม่ได้สังกัด สง.ผบ.ตร. ให้ดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ลงมาถึง สว. ให้เสร็จสิ้น  ให้มีคำสั่งแต่งตั้งพร้อมกันทุกหน่วยใน 29 พฤศจิกายน 2566 โดยให้คำสั่งมีผลใช้บังคับ พร้อมกันใน 30 พฤศจิกายน 2566
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related