svasdssvasds

ลอยกระทง 2566 เช็กเลย "รถเมล์" สายไหนบ้าง วิ่งผ่านสถานที่จัดงานลอยกระทง

ลอยกระทง 2566 เช็กเลย "รถเมล์" สายไหนบ้าง วิ่งผ่านสถานที่จัดงานลอยกระทง

เที่ยวงานลอยกระทง 2566 ขสมก.จัดรถโดยสารจำนวน 2,843 คัน รวม 17,844 เที่ยว พร้อมขยายเวลาการเดินรถถึงตี 2 สถานที่ไหนจัดงานกันบ้าง รถเมล์สายไหนวิ่งผ่าน รวมไว้ให้ครบที่นี่

นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เปิดเผยว่า เทศกาลลอยกระทงวันที่ 27 พ.ย. นี้ หลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน และส่งเสริมประเพณีลอยกระทงที่ทรงคุณค่า 

ขสมก. จัดรถโดยสาร จำนวน 2,843 คัน ให้ประชาชนที่จะเดินทางไปเที่ยวงานลอยกระทง 

ขสมก. เตรียมจัดรถโดยสาร จำนวน 2,843 คัน รวม 17,844 เที่ยว พร้อมขยายเวลาเดินรถในเส้นทางที่วิ่งผ่านสถานที่จัดงานลอยกระทง ปีนี้ถึงเวลา 02.00 น. และจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษประจำจุด ณ ป้ายหยุดรถโดยสารบริเวณสถานที่จัดงานลอยกระทงที่สำคัญๆ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยในการขึ้น-ลงรถ สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่จะเดินทางไปเที่ยวงาน 

ขสมก. ได้สำรวจเส้นทางเดินรถที่ผ่านสถานที่จัดงานลอยกระทง 2566 จำนวน 29 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. สวนลุมพินี สายรถเมล์ที่ผ่าน 4,13, 15,45,47,50, 62,67, 76, 77, 141, 505, 514, A3
 2. สวนสราญรมย์ สายรถเมล์ที่ผ่าน 1,2,3,12,25,32,47,53,60, 508
 3. ท่ามหาราช สาย รถเมล์ที่ผ่าน 1,3,25,32,47,53,80, 82,91, 189, 503,508
 4. ท่าพระจันทร์ (ม.ธรรมศาสตร์) สายรถเมล์ที่ผ่าน 1,15,25,47,53, 59, 65, 70, 80, 82, 91, 189, 503,508. A4, S1
 5.  
 6. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สายรถเมล์ที่ผ่าน  16,21, 21E, 25,36, 47,50, 93, 141, 501
 7. เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟรอนท์ สายรถเมล์ที่ผ่าน  1, 15, 22
 8. สวนสันติชัยปราการ สายรถเมล์ที่ผ่าน 3, 15,32, 47,53, 59, 65, 70, 82, 503, A4, S1
 9. วัดอรุณราชวราราม สายรถเมล์ที่ผ่าน 208
 10. ไอคอนสยาม สายรถเมล์ที่ผ่าน 3, 84,88, 111, 4-18
 11. สวนนวมินทร์ภิรมย์ เขตบึงกุ่ม สายรถเมล์ที่ผ่าน 36ก, 60, 71, 73, 95,95ก, 96, 156, 178, 501,502
 12. สวนวชิรเบญจทัศน์ (สวนรถไฟ) สายรถเมล์ที่ผ่าน 3,77,134,191, 510,555
 13. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สายรถเมล์ที่ผ่าน 24,26,34,39, 59, 63, 107, 114, 129, 185, 206, 503,510, 522, 543ก, 555

เส้นทางเดินรถที่ผ่านสถานที่จัดงานลอยกระทง 2566

เส้นทางเดินรถที่ผ่านสถานที่จัดงานลอยกระทง 2566

เส้นทางเดินรถที่ผ่านสถานที่จัดงานลอยกระทง 2566

 13. สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม สายรถเมล์ที่ผ่าน 502

 14. สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตบางกอกน้อย (สวนหลวงพระราม 8) สายรถเมล์ที่ผ่าน 79

 15. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร สายรถเมล์ที่ผ่าน   208

 16. บึงพระราม 9 สายรถเมล์ที่ผ่าน 168,137

 17. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สายรถเมล์ที่ผ่าน 22, 36ก, 60, 71, 93, 137, 168, 501

 18. ท่าน้ำพระประแดง สายรถเมล์ที่ผ่าน 82, 138

 19. ท่าน้ำพระสมุทรเจดีย์ สายรถเมล์ที่ผ่าน 20, 20(เสริม)

 20. ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ สายรถเมล์ที่ผ่าน  20(เสริม), 25, 102, 142, 145, 508, 511, 536

เส้นทางเดินรถที่ผ่านสถานที่จัดงานลอยกระทง 2566

เส้นทางเดินรถที่ผ่านสถานที่จัดงานลอยกระทง 2566

เส้นทางเดินรถที่ผ่านสถานที่จัดงานลอยกระทง 2566

 

21. ท่าน้ำนนท์ สายรถเมล์ที่ผ่าน 32, 63, 65, 97, 114, 117, 543ก

 22. ท่าน้ำปากเกร็ด สายรถเมล์ที่ผ่าน 32, 166, 505, 2-36

 23. คลองโองอ่าง สายรถเมล์ที่ผ่าน 1,4,21,25,37,53,73,204,508

 24. สะพานพระราม 7 สายรถเมล์ที่ผ่าน 32,50,65,97,117,179, 543 ก

 25. วัดไร่ขิง สายรถเมล์ที่ผ่าน 84,556

เส้นทางเดินรถที่ผ่านสถานที่จัดงานลอยกระทง 2566

 26. วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (บางเขน) สายรถเมล์ที่ผ่าน 26,34, 39,59,95, 107, 114, 129, 185, 503,543

 27. อุทยานเบญจสิริ สายรถเมล์ที่ผ่าน 2, 25, 501, 508, 511

 28. สวนสันติภาพ สายรถเมล์ที่ผ่าน12, 36, 36ก, 62, 77, 168, 536, 3-26E

 29. สวนจตุจักร 3,26,34,39,59,63,77,96, 134, 136, 138, 145,
502, 503, 509, 510, A1, A2

ที่มา : BMTA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related