svasdssvasds

ไทยได้อันดับ 88 เสรีภาพมนุษย์ คะแนนต่ำด้านหลักนิติธรรม

ไทยได้อันดับ 88 เสรีภาพมนุษย์ คะแนนต่ำด้านหลักนิติธรรม

ไทยได้อันดับ 88 เสรีภาพมนุษย์ คะแนนสูงด้านเงินที่มั่นคง แต่ต่ำด้านหลักนิติธรรม ไต้หวันแชมป์อันดับ 1 ในเอเชีย

เสรีภาพ (Liberty) หมายถึง ความมีอิสระ หรือสภาพที่ทำได้โดยปราศจากอุปสรรค ซึ่งมีสิทธิที่จะทำ พูด ได้โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกประเทศ ทุกศาสนา และทุกเชื้อชาติควรมี

เมื่อไม่นานมานี้ Human Freedom Index องค์กรวัดคะแนนดัชนีเสรีภาพของมนุษย์จากประเทศแคนาดา ได้เผยแพร่คะแนนเสรีภาพของทุกประเทศทั่วโลกในปี 2023 ซึ่งพบว่าไทยอยู่อันดับที่ 88 จาก 165 ประเทศ โดยได้ 6.67 คะแนนในภาพรวม ซึ่งถือว่าทำได้ดีกว่าปีที่แล้ว (2022) ที่ไทยอยู่ในอันดับ 104 และได้ 6.67 คะแนน

ทั้งนี้ Human Freedom Index ได้ให้คะแนนประเทศไทยในด้านต่างๆ ดังนี้

ไทยได้อันดับ 88 เสรีภาพมนุษย์

หัวข้อเสรีภาพส่วนบุคคลได้ 6.39 คะแนน มีรายละเอียดย่อยลงไป ได้แก่

 • ด้านหลักนิติธรรมได้ 4.4 คะแนน
 • ด้านการรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัยได้ 7.8 คะแนน
 • ด้านเสรีภาพการเคลื่อนไหว 6.7 คะแนน
 • ด้านศาสนา 8.1 คะแนน
 • ด้านสมาคม การชุมนุม และประชาสังคม 4.3 คะแนน
 • ด้านการแสดงความคิดและข้อมูลข่าวสาร 4.2 คะแนน
 • ด้านความสัมพันธ์ได้ 9.4 คะแนน

 หัวข้อเสรีภาพทางด้านเศรษฐกิจได้ 7.07 คะแนน มีรายละเอียดย่อยลงไป ได้แก่

 • ด้านรัฐบาล 6.9 คะแนน
 • ด้านระบบกฎหมายและสิทธิในทรัพย์สิน 5.2 คะแนน
 • ด้านเงินที่มั่นคง 9.8 คะแนน
 • ด้านเสรีภาพการค้าระหว่างประเทศ 6.9 คะแนน
 • ด้านระเบียบข้อบังคับ 6.6 คะแนน

10 ประเทศที่มีดัชนีเสรีภาพมนุษย์สูงสุด

10 ประเทศที่มีดัชนีเสรีภาพมนุษย์สูงสุด

Human Freedom Index ได้จัดอันดับเอาไว้ดังนี้

 1. สวิตเซอร์แลนด์ 9.01 คะแนน
 2. นิวซีแลนด์ 8.88 คะแนน
 3. เดนมาร์ก 8.83 คะแนน
 4. ไอร์แลนด์ 8.79 คะแนน
 5. เอสโตเนีย 8.75 คะแนน
 6. สวีเดน 8.75 คะแนน
 7. ไอซ์แลนด์ 8.73 คะแนน
 8. ลักเซมเบิร์ก 8.71 คะแนน
 9. ฟินแลนด์ 8.70 คะแนน
 10. นอร์เวย์ 8.58 คะแนน

  ไทยได้อันดับ 88 เสรีภาพมนุษย์ คะแนนต่ำด้านหลักนิติธรรม

ไทยอันดับ 5 ในเอเชียใต้

เมื่อนับอันดับแค่ในเอเชียใต้ พบว่า 5 อันดับแรกได้แก่

 1. สิงคโปร์ 7.75 คะแนน (อันดับ 44 โลก)
 2. ติมอร์เลสเต 7.26 คะแนน (อันดับ 64 โลก)
 3. เนปาล 6.71 คะแนน (อันดับ 85 โลก)
 4. ภูฏาน 6.69 คะแนน (อันดับ 87 โลก)
 5. ไทย 6.67 คะแนน (อันดับ 88 โลก)

 

ที่มา : Human Freedom Index

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

 

related