svasdssvasds

ธนาธร เชื่อมั่นก้าวไกล ไม่ถูกยุบพรรค ปมคดีหาเสียง ม.112

ธนาธร เชื่อมั่นก้าวไกล ไม่ถูกยุบพรรค ปมคดีหาเสียง ม.112

ธนาธร มั่นใจ ย้ำก้าวไกลไม่ถูกยุบพรรค ลั่น กฎหมายไม่ได้ส่งแฟกซ์มาจากพระเจ้า ก่อนการตัดสินปมคดีหาเสียงแก้ ม.112 ของนาย พิธา ในวันที่ 31 มกราคมนี้

เมื่อเวลา 10:10 วันที่ 31 มกราคม ที่รัฐสภา นาย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ได้พูดถึงความคาดหวังของการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ จากกรณีของ นาย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ที่ได้เสนอร่าง พ.ร.บ. เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมาย มาตรา112 ที่ได้ใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง หรือไม่ ? 

นายธนาธร ได้กล่าวว่า

"ไม่ได้คาดหวังของคำวินิจฉัยว่าจะออกมาในทิศทางใด แต่เชื่อว่าพรรคก้าวไกลจะไม่ถูกยุบ นอกจากนี้อยากให้สังคมมาร่วมกันคิดและมองในหลักการถึงร่างกฎหมายแต่ละฉบับว่า กฎหมายร่างด้วยมือคน จะสามารถแก้ไขได้ เพราะเป็นหลักการขั้นพื้นฐาน หากแก้ไขไม่ได้ ก็คงเป็นเรื่องที่ผิดปกติของประเทศนี้..."

ธนาธร มั่นใจ ย้ำก้าวไกลไม่ถูกยุบพรรค ลั่น กฎหมายไม่ได้ส่งแฟกซ์มาจากพระเจ้า  

เมื่อถามว่า กังวลหรือไม่กับคำวินิจฉัยของศาลในวันนี้ที่จะเป็นบรรทัดฐานให้การแก้ไขมาตรา 112 ทำให้ยากขึ้น นายธนาธร กล่าวว่า “อยากให้ยึด อยากให้กลับมายืนในหลักการมั่น ๆ ยืนยันในฝ่ายนิติบัญญัติกฎหมาย”
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

related