svasdssvasds

พิธา คดีแก้ ม.112 ผลการตัดสิน - คำวินิจฉัยศาล 31 ม.ค. 67

พิธา คดีแก้ ม.112 ผลการตัดสิน - คำวินิจฉัยศาล 31 ม.ค. 67

ศาลรัฐธรรมนูญโดยมติเอกฉันท์ ตัดสินการกระทำของนายพิธา และพรรคก้าวไกล เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองฯ สั่งหยุดการกระทำ ห้ามแก้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ฯลฯ

พิธา คดีแก้ ม.112 ผลการตัดสิน - คำวินิจฉัยศาล 31 ม.ค. 67

ยังคงเป็นประเด็นการเมืองที่หลายฝ่ายจับตาสำหรับ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หลังรอดคดีหุ้นสื่อไอทีวี หวนทำหน้าที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล แต่ยังมีอีกด่านที่ต้องลุ้นคือ ประเด็น คำร้องการหาเสียงด้วยการเสนอแก้กฎหมาย "ยกเลิก มาตรา 112" ที่ใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้ง 2566

พิธา คดีแก้ ม.112 ผลการตัดสิน - คำวินิจฉัยศาล 31 ม.ค. 67

พิธา คดีล้มล้าง ม.112 หาเสียงฯ เนื้อหาหลัก - ตัดสินกี่โมง?

  • นายธีรยุทธ สุวรรณเกษตร ร้องการกระทำ นายพิธา และพรรคก้าวไกล "คดีหาเสียงแก้ ม. 112" เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคหนึ่งหรือไม่
  • คำร้องของผู้ร้อง "ขอให้หยุดการกระทำ"
  • ศาลรัฐธรรมนูญไต่สวนพยาน รวม 2 ปาก คือ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และนายชัยธวัช ตุลาธน
  • ศาลนัดแถลงการณ์ด้วยวาจา ประชุมปรึกษาหารือ และลงมติในวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น.
  • นัดฟังคำวินิจฉัย พิธา คดีหาเสียง ม.112 เวลา 14.00 น.

 

พิธา คดีแก้ ม.112 ผลการตัดสิน - คำวินิจฉัยศาล 31 ม.ค. 67

ผลการตัดสินคดี - คำวินิจฉัยฯ พิธา - ก้าวไกล คดีหาเสียงแก้ ม.112 จะรอด หรือไม่รอด?

หลังจากรอคอยกันมายาวนาน ในที่สุด วันที่ 31 ม.ค. เวลา 14.00 น. ศาลรัฐธรรมนูญ ก็มีคำวินิจฉัยว่า การกระทำของพิธา และพรรคก้าวไกล เข้าข่ายล้มล้างการปกครอง จึงมีคำสั่งให้ ยุติการกระทำดังกล่าว  ชี้มีพฤติการณ์เสื่อมทราม เซาะกร่อน บ่อนทำลายระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ล่าสุด คำวินิจฉัยศาลชี้ “ก้าวไกล” ชูแก้ ม.112 หาเสียง เข้าข่ายล้มล้างการปกครอง >>> อ่านต่อ

 

 

ไลฟ์สด บรรยากาศจากศาลรัฐธรรมนูญ

related