svasdssvasds

''พิธา'' เปิดแผนงานก้าวไกล 67 ดันนโยบายเรือธง ปัด ''ก้าวไกล'' ออมมือปมทักษิณ

''พิธา'' เปิดแผนงานก้าวไกล 67 ดันนโยบายเรือธง ปัด ''ก้าวไกล'' ออมมือปมทักษิณ

''พิธา'' เปิดแผนงานก้าวไกล'67 พร้อมชงกฎหมายผลักดันนโยบายเรือธง เผยนโยบาย 112 รอคำวินิจฉัยศาล 31 ม.ค.นี้ ยืนยันไม่กระทบโรดแม็ป เตรียมพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นปลายปีนี้ - ปัด ''ก้าวไกล'' ออมมือปมทักษิณ

SHORT CUT

''พิธา'' เปิดแผนงานก้าวไกล'67 พร้อมชงกฎหมายผลักดันนโยบายเรือธง เผยนโยบาย 112 รอคำวินิจฉัยศาล 31 ม.ค.นี้ ยืนยันไม่กระทบโรดแม็ป เตรียมพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นปลายปีนี้ - ปัด ''ก้าวไกล'' ออมมือปมทักษิณ

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล แถลงแผนทำงานพรรคก้าวไกล ปี 2567 หรือ MFP's Strategic Roadmap โดยมี Big Bangs หรือ เป้าหมายสำคัญ 6 เป้าหมาย  ได้แก่

  • การทำให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยเต็มใบ ผ่านการปฏิรูปทหาร การแก้รัฐธรรมนูญ
  • การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ผ่านการยกระดับสวัสดิการ และขนส่งสาธารณะ
  • การหยุดแช่แข็งชนบทไทย ผ่านการสนับสนุนทางการเกษตร
  • การปฏิรูปรัฐครั้งใหญ่ ผ่านการกระจายอำนาจ ปฏิรูประบบราชการ
  • การเรียนรู้ทันโลก ผ่านการตัดอำนาจนิยมในสถานศึกษา เสริมสร้างทักษะผู้เรียน
  • การเติบโตแบบมีคุณภาพ ผ่านการสร้างงาน และสนับสนุน SMEs โดยวิธีการดำเนินการสู่เป้าหมาย

6 เป้าหมายสำคัญ พรรคก้าไกล

นายพิธา ชี้แจงว่า จะดำเนินการผ่านการเสนอแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรค และเสนอร่างกฎหมายเพิ่มเติม รวมจำนวนทั้งสิ้น 47 ฉบับ สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอกับการดำเนินงาน และกำหนดแผนปฏิบัติการ รวมถึงพิจารณาความพร้อมของบุคลากร เพื่อให้เป้าหมายสัมฤทธิผล 

นายพิธา ยังกล่าวถึงการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคว่า ขณะนี้ มีร่างกฎหมายของพรรคฯ ที่สภากำลังพิจารณา ทั้งการสมรสเท่าเทียม การแก้ปัญหาฝุ่นพิษ และกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่คณะรัฐมนตรีขอนำไปพิจารณา 60 วัน ส่วนร่างกฎหมายที่บรรจุเข้าสู่วาระการประชุมแล้ว และรอการพิารณาจำนวน 17 ฉบับ อาทิ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ, กฎหมายโคนม และผลิตภัณฑ์นม, กฎหมายรับรองเพศ และคำนำหน้านามบุคคล และร่างกฎหมายการแข่งขันทางการค้า เป็นต้น

''พิธา'' เปิดแผนงานก้าวไกล 67 ดันนโยบายเรือธง ปัด ''ก้าวไกล'' ออมมือปมทักษิณ

และยังมีร่างข้อบังคับ 1 ฉบับที่ถูกสภาปัดตกไปแล้ว ได้แก่ ร่างข้อบังคับการประชุมสภาก้าวหน้า นอกจากนั้น ยังมีร่างกฎหมายที่รอนายกรัฐมนตรีรับรอง, ร่างกฎหมายที่กำหลังรับฟังความเห็นอยู่ โดยยืนยันว่า นโยบายการสมรสเท่าเทียม, สุราก้าวหน้า, การยกเลิกการเกณฑ์ทหาร, การเปลี่ยน ส.ป.ก.เป็นโฉนด และการแก้ปัญหาฝุ่นพิษ เป็นนโยบายเรือธงของพรรคก้าวไกล ที่จะเสนอเป็นร่างกฎหมาย เพื่อให้เป้าหมายประสบความสำเร็จ

''พิธา'' เปิดแผนงานก้าวไกล 67 ดันนโยบายเรือธง ปัด ''ก้าวไกล'' ออมมือปมทักษิณ

ส่วนหมุดหมายสำคัญของการทำงานในปี 2567 นั้น นายพิธา ระบุว่า จะมีการกำหนด KPI และตัวชี้วัด เพื่อประเมินประธานกรรมาธิกาฯ ในสัดส่วนของพรรคฯ และ สส.ของพรรคฯ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จากนั้นในเดือนเมษายน พรรคฯ จะพิจารณาในการเปิดอภิปรายรัฐบาลว่า จะเป็นในรูปแบบการอภิปรายไม่ไว้วางใจ หรืออภิปรายทั่วไป ก่อนจะมีการประชุมใหญ่ของพรรคฯ ในเดือนเดียวกัน เพื่อพิจารณาปรับโครงสร้างองค์กร จากนั้น ในช่วงกลางปีจะมีการเตรียมการเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2568 และปลายปี 2567 นี้ พรรคฯ จะพิจารณาการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งท้องถิ่น 

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล

ส่วนแนวทางการดำเนินนโยบายการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ที่ไม่ได้ปรากฏในแผนการทำงานของพรรคนั้น นายพิธา ระบุว่า ยังจะต้องรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 31 มกราคมนี้ก่อน ในพรรคฯ จึงยังไม่มีการพูดคุยกัน และพรรคฯ ได้มีการประเมินฉากทัศน์สัปดาห์หน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ จะมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการแก้ไขประมวกฎหมายอาญาาตรา 112 แล้ว ซึ่งรวมถึงรวมถึงฉากทัศน์ที่แย่ที่สุดด้วย ซึ่งพรรคฯ สามารถบริหารจัดการได้ และจะไม่กระทบต่อแผนการทำงานของพรรคฯ 
 
นายพิธา ยังกล่าวถึงการทำงานของพรรคก้าวไกล ในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้านว่า ยังคงจะทำงานร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ ไทยสร้างไทย เป็นธรรม และพรรคเล็กอื่น ๆ โดยจะหาจุดร่วมการทำงาน และแจกจ่ายงานกัน ซึ่งจะต้องรอแผนประจำปีของแต่ละพรรคฝ่ายค้านก่อน 

''พิธา'' เปิดแผนงานก้าวไกล 67 ดันนโยบายเรือธง ปัด ''ก้าวไกล'' ออมมือปมทักษิณ

ส่วนหัวข้อการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนั้น นายพิธา ระบุว่า เบื้องต้น พรรคได้กำหนดไว้ 3 หัวข้อใหญ่ ได้แก่ ความล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดิน การประพฤติมิชอบ คอร์รัปชัน และการทำงานล่าช้าที่ไม่ตรงกับความท้าทาย และศักยภาพของประเทศ แต่ไม่ยืนยันว่ารณีของนายทักษิณ จะถูกนำไปอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยหรือไม่ เพราะจะต้องพิจารณาประเด็นการเมือง เศราฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วย โดยย้ำว่า จะทำหน้าที่ให้ประชาชนผิดหวัง และไม่ต่ำกว่ามาตรฐานการทำงานพรรคก้าวไกล ในฐานะฝ่ายค้านก่อนหน้านี้ 

นายพิธา ยังกล่าวถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ของพรรคก้าวไกลอ่อนแอลง โดยเฉพาะการตรวจสอบกรณีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยยืนยันว่า ไม่เป็นความจริง เพราะพรรคก้าวไกล ยังคงทำงานอย่างตรงไปตรงมา และนายชัยธวัช ตุลาธน ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ก็ได้มีการตั้งกระทู้ถามเรื่องดังกล่าวไปแล้ว และพรรคก้าวไกล ได้มองเรื่องดังกล่าวเป็นปัญหาของระบบที่ควรจะมีความเสมอภาคกันของผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งทางการเมือง และหลายคนต้องลี้ภัยในทางประเทศ ไม่ได้มองเป็นตัวบุคคลใด หรือบุคคลหนึ่ง

ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุที่พรรคฯ ได้เสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน และไม่ให้ประเทศไทยเป็นนิติรัฐของอภิสิทธิ์ชน พร้อมยอมรับว่า นายทักษิณ ถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองด้วยความ 2 มาตรฐาน แต่ไม่ได้หมายความว่า 2 มาตรฐานที่เกิดขึ้นในวันนี้ จะไปสามารถลบล้าง 2 มาตรฐานในอดีตได้ และไม่ควรเกิดขึ้น โดยควรป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ส่วนกรณีการเปรียบเทียบระหว่างวุฒิสภา ที่ทำหน้าที่ฝ่ายค้านได้ดีกว่าพรรคก้าวไกลโดยเฉพาะประเด็นของนายทักษิณนั้น นายพิธา เห็นว่า พรรคฯ ยังมีเวลาทำงาน และประสิทธิภาพกาารทำงาน ไม่ได้ขึ้นกับว่า ใครเริ่มทำก่อนหรือทำทีหลัง แต่จะต้องตรงเป้าหมายมากว่า พร้อมตั้งข้อสงสัยย้อนกลบไปยังวุฒิสภาว่า ทำหน้าที่มาหลายปี แต่เพิ่งเคยเห็น สว.เปิดอภิปรายตรวจสอบรัฐบาลเป็นครั้งแรก และมั่นใจว่า การทำหน้าที่ของพรรคฯ ไม่เคยทำให้ประชาชนผิดหวัง

''พิธา'' เปิดแผนงานก้าวไกล 67 ดันนโยบายเรือธง ปัด ''ก้าวไกล'' ออมมือปมทักษิณ

related