svasdssvasds

สิ้นสุดการรอคอย! ครม.ไฟเขียวตั้ง "เทพรัตน์ เทพพิทักษ์" ผู้ว่าฯ กฟผ. คนใหม่

สิ้นสุดการรอคอย! ครม.ไฟเขียวตั้ง "เทพรัตน์ เทพพิทักษ์" ผู้ว่าฯ กฟผ. คนใหม่

ที่ประชุมครม. วันนี้ มีมติแต่งตั้ง "เทพรัตน์ เทพพิทักษ์" เป็นผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คนใหม่ หลังค้างมาจากรัฐบาลก่อน

SHORT CUT

  • รอมานานสำหรับตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คนใหม่ หลังค้างมาจากรัฐบาลก่อน

  • ล่าสุดครม.ไฟเขียวตั้ง นาย"เทพรัตน์ เทพพิทักษ์" ผู้ว่าฯ กฟผ. คนใหม่

  • ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเพื่อแทนนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร อดีตผู้ว่าฯ กฟผ.

ที่ประชุมครม. วันนี้ มีมติแต่งตั้ง "เทพรัตน์ เทพพิทักษ์" เป็นผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คนใหม่ หลังค้างมาจากรัฐบาลก่อน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ (3 มีนาคม 2567) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ เป็นผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คนใหม่ ซึ่งกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้เห็นชอบในรายละเอียดแล้ว

รายงานข่าวแจ้งว่า ในการเสนอแต่งตั้งนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ เป็นผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คนใหม่ ครั้งนี้ ถือว่าค้างมาจากรัฐบาลก่อน โดยจากนี้ไปจะต้องไปดูมติครม.ก่อนว่าเมื่อครม.มีมติแล้วนายเทพรัตน์ จะเริ่มเข้าทำงานอย่างเป็นทางการเมื่อใดต่อไป

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ เป็นผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คนใหม่

ทั้งนี้ที่ผ่านมาคณะกรรมการ กฟผ. ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 ได้มีมติเห็นชอบการยืนยันเสนอชื่อ นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ ปฏิบัติงานที่บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ กฟผ. คนใหม่ ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ เพื่อแทนนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร อดีตผู้ว่าฯ กฟผ. ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งไปเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related