svasdssvasds

สงกรานต์ 2567 ขึ้นทางด่วนฟรี 9 เส้นทาง ยาว 7 วัน เส้นทางไหนบ้าง

สงกรานต์ 2567 ขึ้นทางด่วนฟรี 9 เส้นทาง ยาว 7 วัน เส้นทางไหนบ้าง

"คมนาคม" ไฟเขียวเปิดใช้ทางด่วนฟรี 9 เส้นทาง พร้อมให้บริการลานจอดรถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คาด 7 วันเทศกาลสงกรานต์ 2567 คนแห่ใช้ขนส่งสาธารณะรวม 15.45 ล้านคน

SHORT CUT

 • สงกรานต์ 2567 "คมนาคม" ไฟเขียวเปิดใช้ทางด่วนฟรี 9 เส้นทาง พร้อมให้บริการลานจอดรถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • คาด 7 วันของเทศกาลสงกรานต์ปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะรวม 15.45 ล้านคน-เที่ยว
 • จะประชุมอีกครั้งช่วงปลายเดือน มี.ค. 2567 เพื่อสรุปแผนงานทั้งหมดอีกครั้งให้ชัดเจน หากมีความคืบหน้าจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ

"คมนาคม" ไฟเขียวเปิดใช้ทางด่วนฟรี 9 เส้นทาง พร้อมให้บริการลานจอดรถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คาด 7 วันเทศกาลสงกรานต์ 2567 คนแห่ใช้ขนส่งสาธารณะรวม 15.45 ล้านคน

สงกรานต์ 2567 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เพื่อรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กระทรวงฯ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการรองรับและอำนวยความสะดวกต่อประชาชน โดยเบื้องต้นให้ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียม เป็นเวลา 7 วัน (วันที่ 11 – 17 เมษายน 2567)

ฟรีค่าทางด่วนมอเตอร์เวย์ 2 เส้นทาง ได้แก่

 • หมายเลข 7 (กรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา)
 • หมายเลข 9 (สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ถนนกาญจนาภิเษก ตอนบางปะอิน - บางพลี และตอนพระประแดง - บางแค ช่วงพระประแดง - ต่างระดับบางขุนเทียน)

ฟรีค่าทางด่วนทางพิเศษ 2 เส้นทาง ได้แก่

 • ทางพิเศษบูรพาวิถี
 • ทางพิเศษกาญจนาภิเษก

ทางพิเศษ 3 เส้นทาง ยกเว้นค่าธรรมเนียมเป็นเวลา 3 วัน (13 - 15 เม.ย 67) ได้แก่

 • ทางพิเศษศรีรัช
 • อุดรรัถยา
 • เฉลิมมหานคร

นอกจากนั้นยังเปิดให้ใช้มอเตอร์เวย์สายใหม่ 2 เส้นทาง ที่ทยอยก่อสร้างแล้วเสร็จ ประกอบด้วย

 • เส้นทางมอเตอร์เวย์หมายเลข 6 ช่วงปากช่อง – เลี่ยงเมืองนครราชสีมา 4 ช่องจราจร (ไป - กลับ) ระยะทาง 77 กิโลเมตร
 • เส้นทางมอเตอร์เวย์หมายเลข 81 ช่วงด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก-ด่านกาญจนบุรี ระยะทาง 50 กิโลเมตร

รวมถึงบริการที่จอดรถฟรี ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณลานจอดรถยนต์ระยะยาว โซน C ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน 2567

ในช่วง 7 วันของเทศกาลสงกรานต์นั้น คาดว่าจะมีปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะรวม 15.45 ล้านคน-เที่ยว โดยการเดินทางในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นรถไฟฟ้าและรถโดยสารสาธารณะ การเดินทางระหว่างจังหวัดเป็นรถโดยสารสาธารณะ รถไฟ และเครื่องบิน ตามลำดับ

สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศเป็นการเดินทางโดยเครื่องบิน ดังนั้น กระทรวงฯ จึงสั่งการให้จัดเตรียมระบบขนส่งสาธารณะทางบก ทางราง ทางน้ำและทางอากาศ รวมถึงการเชื่อมต่อการเดินทางที่สถานีรถโดยสาร สถานีรถไฟ ท่าเรือ และท่าอากาศยาน เพื่อให้บริการแก่พี่น้องประชาชนอย่างเพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความสะดวกและปลอดภัยมากที่สุด

พร้อมคาดปริมาณจราจรขาเข้าและออกกรุงเทพมหานครบนทางหลวงสายหลัก 5 เส้นทางในสายเหนือ อีสาน ตะวันออก ตะวันตกและใต้ รวม 4.39 ล้านคัน จึงแนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเลี่ยงการเดินทางช่วงที่คาดว่าจะมีปริมาณการเดินทางสูงช่วงขาออกและขาเข้าในวันที่ 11 และวันที่ 15 เมษายน 2567

ทั้งนี้การมอบหมายและกำหนดแนวทางให้กับทุกหน่วยทั้งหมดในครั้งนี้ จะมีการประชุมอีกครั้งช่วงปลายเดือน มีนาคม 2567 เพื่อสรุปแผนงานทั้งหมดอีกครั้งให้ชัดเจน หากมีความคืบหน้าจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related