svasdssvasds

ดราม่า สอบครูผู้ช่วย 2567 ศูนย์สอบแจงข้อผิดพลาด ยกประโยชน์ให้คะแนนฟรี 41 ข้อ

ดราม่า สอบครูผู้ช่วย 2567 ศูนย์สอบแจงข้อผิดพลาด ยกประโยชน์ให้คะแนนฟรี 41 ข้อ

ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ แจงเหตุข้อผิดพลาด "สอบครูผู้ช่วย 2567" ยกผลประโยชน์ให้ผู้สอบครูผู้ช่วยทุกคน คะแนนสอบฟรี 41 ข้อ

วันที่ 10 มิ.ย. 2567 จากกรณีที่มีผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2567 หรือสอบครูผู้ช่วย 2567 ซึ่งเป็นที่การวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องข้อสอบ โดยบางรายระบุว่า ข้อสอบครูผู้ช่วย ออกยากเกินไป มีข้อผิดพลาดในข้อสอบหลายวิชา โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ จนเกิดเป็นข้อเรียกร้องให้ คณะกรรมการสอบในครั้งนี้ พิจารณาตรวจข้อสอบใหม่อีกครั้ง เพื่อแก้ปัญหาความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นกับผลคะแนน

ด้านเพจเฟซบุ๊ก ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ โพสต์ข้อความชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นโดยระบุว่า เรียน ผู้สอบครูผู้ช่วย สพฐ.2567 ก่อนอื่น ศูนย์สอบฯ ขออภัยในข้อบกพร่องเรื่องการจัดทำข้อสอบ และยินดีรับข้อทักท้วงและเสนอแนะทุกประการ ในระหว่างการสอบ 2 วันนี้ คณะกรรมการ ได้มีการรับทราบข้อมูลโดยตลอด และหาทางแก้ไข ก่อนอื่นขอเรียนเหตุผล และข้อมูลดังนี้

 1. การสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ.2567 ต้องยุติธรรม ต่อทุกสาขาเอกวิชา และระบบการบริหารจัดการ เน้นเรื่องความปลอดภัย ต้องโปร่งใส ไม่มีเรื่องทุจริต ทั้งสามารถให้ผู้สอบ หรือหน่วยงานตรวจสอบเข้าตรวจสอบภายหลังได้
 2. ศูนย์สอบแบ่งคณะกรรมการออกเป็น 3 ทีม ทีมออก ทีมเลือก ทีมพิมพ์ข้อสอบ โดยทุกทีม หลังจากได้รับมอบหมายงานจะถูกเก็บตัว และไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของทีมอื่น

   3. หลักของการออกข้อสอบ ภาค ก. คือไม่ให้เอกใด มีความได้เปรียบเสียเปรียบ ดังนั้น คณิตศาสตร์จะเน้นเรื่องการหาคำตอบคล้ายข้อสอบ กพ.(แต่หลายคนบอกง่ายกว่า) เรื่องโจทย์ภาษาไทย ยาว3-4หน้า เป็นการวัดเรื่องการจับใจความ สรุปความซึ่งจริงๆไม่ยาก ไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งหมด เพราะมีคำตอบบอกชัดในโจทย์ (ย้ำว่าไม่ใช่กับดักเวลา) ส่วนภาษาอังกฤษ (หลายคนบอก MVP)เแค่วัดคนพอสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หรือไม่ได้เท่านั้น ส่วนวิชาการเป็นข้าราชการที่ดี(ดาวร้าย) ก็อาจดูยากไปแต่ จริงๆก็อยู่ในกรอบเนื้อหาและ การเป็นข้าราชการท่านต้องมีความรู้เหล่านี้ด้วย วิชานี้ทุกเอกไม่มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบเท่าไร จึงต้องรับบทผู้ร้าย ทั้งหมดนี้เพื่อคัดผู้สอบไปแข่งกันที่แต่ละเอกวิชา

   4. ในส่วนคำเฉลย ภาค ก. ทั้ง 3 วิชา คณะกรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ออก เฉลยไว้ ครับ

   5. วันนี้คณะกรรมการได้รับข้อทักท้วงเรื่องข้อสอบ หลังเวลาสอบเสร็จสิ้น จึงมีการประชุมกับ ทั้งผู้ออก ผู้เลือก ผู้พิมพ์ข้อสอบ โดยใช้ข้อมูลจาก ใบรายงานเหตุการณ์ที่ผู้สอบเขียน และข้อมูลที่ได้รับจากเพจศูนย์สอบธรรมศาสตร์ ทำให้สรุปได้ว่าเกิดความผิดพลาด 3 สาเหตุหลัก

 • ผู้ออกข้อสอบ เขียนด้วยลายมือ และบางข้อที่มีปัญหานั้น มีหลาย version ข้อนั้นเลยมีตัวเลือกทั้ง Version เก่าใหม่ (บางข้อที่มีปัญหาผู้ออกทำตัวเลือกผิดแต่ต้นทาง)
 • ผู้เลือกไม่มีสิทธิ ทราบคำเฉลยได้แต่เพียงเลือกข้อสอบ ทำให้การเลือกข้อสอบบางข้อหลุดไปจริงๆ
 • ผู้พิมพ์ข้อสอบ ต้องพิมพ์ตามข้อสอบที่คัดเลือกแล้ว แต่เนื่องจากเป็นลายมือ และไม่มีความรู้เรื่องศัพท์เฉพาะ โดยคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ข่้อที่ใช้สูตร พิมพ์ผิดเยอะ (ทราบภายหลัง)ประกอบกับผู้ตรวจทานมีเวลาน้อย ต้องรีบส่งต้นฉบับ และต้องไม่ให้ผู้ออกข้อสอบรู้ว่า ข้อใดถูกเลือกใช้สอบ ดังนั้นผู้ออกข้อสอบจึงไม่มีสิทธิตรวจต้นฉบับ

   6.สำหรับ ข้อสอบวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปีนี้คณะกรรมการ ออกข้อสอบตัดสินใจ รวมชุดกันและใช้ข้อสอบเดียวกัน โดยหลังการสอบจะเสนอให้ สพฐ. พิจารณา ให้ผู้สอบทราบขอบเขตโครงสร้างข้อสอบ ก่อนประกาศการสอบ ทุกวิชาเอก

   7. หลังการร่วมกันพิจารณามี มติ เรื่องการพิจารณา ยกประโยชน์ให้ผู้สอบ(ให้คะแนนทุกคน) ดังนี้

 • วิชามาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน ให้คะแนนฟรี 1 ข้อ
 • วิชาความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มี 1 ข้อ ที่มี 2 ตัวเลือกที่ถูก

วิชาเอก

 • เอกคณิตศาสตร์ มีข้อฟรี 11 ข้อ
 • ฟิสิกส์ มีข้อฟรี 2 ข้อ
 • เอกนาฎศิลป์ มีข้อฟรี 1 ข้อ
 • วิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ทั่วไป มีข้อฟรี 2 ข้อ
 • สังคม 1 ข้อ
 • ญี่ปุ่น 1 ข้อ
 • ภาษาไทย มี 1 ข้อ ที่มี 2 ตัวเลือกที่ถูก
 • พลศึกษา มีข้อฟรี 1 ข้อ และมี 1ข้อที่มีตัวเลือกถูก 2 ข้อ
 • บรรณารักษ์ มีข้อฟรี 1 ข้อ
 • ดนตรีไทย มีข้อฟรี 1 ข้อ
 • เคมี มีข้อฟรี 4 ข้อ และมี 1ข้อที่มีตัวเลือกถูก 2ข้อ
 • ชีววิทยา มีข้อฟรี 5 ข้อ
 • ดนตรีสากล มีข้อฟรี 4 ข้อ
 • ประถมศึกษา มีข้อฟรี 2 ข้อ
 • ธุรกิจศึกษา มีข้อฟรี 1 ข้อ
 • วิศวกรรมศาสตร์ มีข้อฟรี 1 ข้อ
 • การศึกษาพิเศษ มีข้อฟรี 2 ข้อ

   8. ในส่วน ผู้ที่ไม่ฝนรหัสชุดข้อสอบ ศูนย์สอบจะต้องหารือกับ สพฐ.ก่อนไม่สามารถสรุปได้ตอนนี้ครับ

ทั้งหมดทั้งปวง คณะกรรมการของศูนย์สอบต้องขออภัย ในข้อผิดพลาด และขอนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุง กระบวนการจัดสอบให้ดียิ่งขึ้น และขอยืนยันว่าผู้สอบครูผู้ช่วย สพฐ.2567 ต้องได้รับความยุติธรรมทุกคน

ล่าสุด ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ ได้โพสต์ข้อความอีกครั้งระบุว่า ตอบ inbox ไม่ทัน ไม่ได้หายไปไหน คณะกรรมการตรวจเฉลยใหม่ทุกข้อทุกวิชาแล้ว มีเพิ่มเติมแต่ไม่เยอะ ไม่ขอลงเพื่อดราม่า อย่าว่าเอกคณิต ข้อสอบผิดจริง กำลังเข้าสู่กระบวนการตรวจ

ที่มา : ศูนย์สอบธรรมศาสตร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

related