svasdssvasds

พื้นที่ไหน จังหวัดไหนเสี่ยงน้ำท่วม เมื่อเขื่อนเจ้าพระยาปรับการระบายน้ำ

พื้นที่ไหน จังหวัดไหนเสี่ยงน้ำท่วม เมื่อเขื่อนเจ้าพระยาปรับการระบายน้ำ

เช็กเลย พื้นที่ใด จังหวัดไหนบ้าง ที่เสี่ยงอาจถูกน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลาง เมื่อ เขื่อนเจ้าพระยา ปรับการระบายหลังพื้นที่ตอนบนฝนตกหนัก

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ(SWOC) กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา สืบเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักและหนักมากในหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือก่อนที่ปริมาณน้ำจะไหลมารวมกับน้ำที่มาจากเเม่น้ำสะแกกรังและลำน้ำสาขา ลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ในระยะนี้จะยังคงมีฝนตกชุกในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 

พื้นที่ไหน จังหวัดไหนเสี่ยงน้ำท่วม เมื่อ เขื่อนเจ้าพระยา ปรับการระบายหลังพื้นที่ตอนบนฝนตกหนัก

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพน้ำฝนและน้ำท่า กรมชลประทาน จะทยอยปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็นลำดับ ในอัตรา 2,680 ลบ.ม./วินาที จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำในระยะนี้อย่างใกล้ชิด

กรมชลประทาน ได้เร่งระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลอ่าวไทยอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูฝนที่ผ่านมา พร้อมทั้งใช้ระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ในการจัดจราจรน้ำ อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา  700-2,840 ลบ.ม. / วินาที  

ปริมาณน้ำจะเอ่อท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ ดังนี้

• ระบายน้ำ 700 - 2,000 ลบ.ม. / วินาที  พื้นที่เหล่านี้ จะเกิดน้ำท่วม 
1) คลองโผงเผง จ.อ่างทอง
คลองบางบาล , ชุมชนแม่น้ำน้อย (ต.หัวเวียง อ.เสนา , ต. ลาดชิด , ต.ท่าดินแดง อ. ผักไห่ จ. พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่ไหน จังหวัดไหนเสี่ยงน้ำท่วม เมื่อ เขื่อนเจ้าพระยา ปรับการระบายหลังพื้นที่ตอนบนฝนตกหนัก

• ระบายน้ำ 2,000 - 2,200  ลบ.ม. / วินาที  พื้นที่เหล่านี้ จะเกิดน้ำท่วม  
2) วัดสิงห์ อ. อินทร์บุรี จ. สิงห์บุรี
3) อ. เมือง สิงห์บุรี
4) อ. พรหมบุรี จ. สิงห์บุรี
5) วัดไชโย จ. อ่างทอง

• ระบายน้ำ 2,200 - 2,400  ลบ.ม. / วินาที  พื้นที่เหล่านี้ จะเกิดน้ำท่วม 
6) ต.โพนางดำ อ. สรรพยา จ. ชัยนาท
7) วัดเสือข้าม อ.อินทร์บุรี จ. สิงห์บุรี
8) อ. ป่าโมก จ. อ่างทอง 

• ระบายน้ำมากกว่า 2,400  ลบ.ม. / วินาที พื้นที่เหล่านี้ จะเกิดน้ำท่วม  
9) บ้านท่าทราย อ. สรรพยา จ. ชัยนาท
10) ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ. สิงห์บุรี 
11) ต.เทวราช อ.ไชโย จ. อ่างทอง 

• เขื่อนเจ้าพระยา จ. ชัยนาท 
แผนการระบายน้ำ ( ณ วันที่ 3 ต.ค. 65)  ตอนนี้อยู่ที่  2,680 ลบ.ม. / วินาที  อย่างไรก็ตาม ยังไม่ถึงจุดวิกฤต ที่ 2,840 ลบ.ม./ วินาที

related