svasdssvasds

กำหนดการเลือกตั้ง 2566 รับสมัคร ส.ส. วันไหน ใช้สิทธิ์ล่วงหน้าวันไหน ? เช็กเลย

กำหนดการเลือกตั้ง 2566  รับสมัคร ส.ส. วันไหน ใช้สิทธิ์ล่วงหน้าวันไหน ? เช็กเลย

เวลานี้ ไทม์ไลน์กำหนดการเลือกตั้ง 2566 ต่างๆ ออกมาแล้ว ทั้งรับวันสมัครเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง / บัญชีรายชื่อ วันเลือกตั้งล่วงหน้า และ วันเลือกตั้ง กำหนดการทั้งหมดเป็นอย่างไร เช็กเลย

กำหนดเลือกตั้ง 2566 ปฏิทินเลือกตั้ง 2566 ออกมาแล้ว หลังจากที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ยุบสภาไปเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เวลานี้ ไทม์ไลน์กำหนดการต่างๆ ออกมาแล้ว ทั้งรับวันสมัครเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง / บัญชีรายชื่อ วันเลือกตั้งล่วงหน้า และ วันเลือกตั้ง กำหนดการทั้งหมดเป็นอย่างไร เช็กเลย

กำหนดการเลือกตั้ง 2566 มีดังนี้ 

20 มี.ค. 2566  พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้
21 มี.ค. 2566 ประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส. 
27 มี.ค. - 13 เม.ย. 2566  ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง และ นอกราชอาณาจักร
3 - 7 เม.ย. 2566 วันรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

เช็กเลย! กำหนดการเลือกตั้ง 2566 เป็นอย่างไร ?  รับสมัครส.ส.วันไหน ? และประชาชนใช้สิทธิ์ล่วงหน้าได้วันไหน ?

 

4-7 เม.ย 2566 : วันรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ
3 พ.ค. 2566 : วันสุดท้ายเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
7-13 และ 15-21 พ.ค. 2566 : วันแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
7 พ.ค. 2566 : วันเลือกตั้งล่วงหน้า ในและนอกเขตเลือกตั้ง  และ วันลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลาง สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ
14 พ.ค. 2566 : วันเลือกตั้ง

โดยข้อมูลทั้งหมดนี้ ได้รับการประกาศจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ กกต. 

กำหนดการเลือกตั้ง 2566  รับสมัครส.ส. วันไหน ใช้สิทธิ์ล่วงหน้าวันไหน ? เช็กเลย

related