svasdssvasds

เทพเจ้าด้ายแดง ขอพรความรัก "เฒ่าจันทรา" เสริมดวงความรัก วันไหว้พระจันทร์

เทพเจ้าด้ายแดง ขอพรความรัก "เฒ่าจันทรา" เสริมดวงความรัก วันไหว้พระจันทร์

เทพเจ้าด้ายแดง หรือ เทพเยว่ห์เหล่า ขอพรความรัก "เฒ่าจันทรา" เสริมดวงความรักเนื่องในวันไหว้พระจันทร์ 5 กันยายน 2565

เทพเจ้าด้ายแดง ขอพรความรัก \"เฒ่าจันทรา\" เสริมดวงความรัก วันไหว้พระจันทร์

รู้จัก "เทพเจ้าด้ายแดง" องค์เทพเยว่ห์เหล่า ขอพรความรัก เสริมดวงชะตา เนื่องในวันไหว้พระจันทร์ 2565 ถือเป็นเทพเจ้าจีนที่ได้รับความนิยมในการสักการะขอพรเป็นอย่างมาก

ข่าวที่น่าสนใจ 

เทพเจ้าด้ายแดง ขอพรความรัก \"เฒ่าจันทรา\" เสริมดวงความรัก วันไหว้พระจันทร์

ตำนาน "เทพเจ้าด้ายแดง" (The Old Man Under the Moon) กามเทพของชาวจีนมือซ้ายถือหนังสือรายการเนื้อคู่ของมนุษย์ในโลก ส่วนมือขวาถือไม้เท้า มีด้ายแดงพาดอยู่บนบ่า หากพบว่าใครดวงเป็นคู่รักกันจะนำด้ายแดงไปผูกที่ข้อมือของคนทั้งสองเพื่อบันดาลให้พบรักกันในที่สุด

 

 

 

เทพเจ้าด้ายแดง ขอพรความรัก \"เฒ่าจันทรา\" เสริมดวงความรัก วันไหว้พระจันทร์

นอกจากโดดเด่นเรื่องการขอพรดวงชะตาความรักแล้ว "เทพเจ้าด้ายแดง" ยังนิยมไหว้สักการะ "เทพเยว่ห์เหล่า" ในวันไหว้พระจันทร์เพื่อเสริมความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ด้วยขนมไหว้พระจันทร์มาใช้ในพิธีเซ่นไหว้ และนำแจกจ่ายให้คนในครอบครัว ญาติ และมิตรสหายด้วย

related