svasdssvasds

ศาลรัฐธรรมนูญ นัดชี้ชะตา “บิ๊กตู่” ปมนายกฯ 8 ปี 30 ก.ย.นี้ 15.00 น.

ศาลรัฐธรรมนูญ นัดชี้ชะตา “บิ๊กตู่” ปมนายกฯ 8 ปี 30 ก.ย.นี้ 15.00 น.

"ศาลรัฐธรรมนูญ" ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาคดี ตามคำร้องสมาชิกรัฐสภาฝ่ายค้าน ขอให้วินิจฉัย ปมนายกฯ 8 ปี โดยเห็นว่าพยานหลักฐานเพียงพอสิ้นสงสัยแล้ว กำหนดนัดวันวินิจฉัย ชี้ชะตานายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา วันที่ 30 ก.ย.นี้

 วันที่ 14 ก.ย. 65  "ศาลรัฐธรรมนูญ" ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาคดี ตามคำร้องสมาชิกรัฐสภาฝ่ายค้าน ขอให้วินิจฉัย ปมนายกฯ 8 ปี  ซึ่งก่อนหน้านี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้ขอให้ สำนักเลขาธิการสภาฯ ส่งสำเนาบันทึกรายงานการประชุมกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่ 501/61 มายังศาลรธน.ภายในวันที่ 13 ก.ย.65  โดยสำนักเลขาธิการสภา ได้ทำสำเนาส่งมายังศาลรธน.ตั้งแต่ วันที่ 9 ก.ย.65 

 ศาลรัฐธรรมนูญ ประชุมปรึกษาคดีวันนี้ มี 8 เรื่อง โดยกรณีสำคัญที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่ หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญ นัดชี้ชะตา “บิ๊กตู่” ปมนายกฯ 8 ปี 30 ก.ย.นี้ 15.00 น.

ศาลรัฐธรรมนูญ นัดชี้ชะตา “บิ๊กตู่” ปมนายกฯ 8 ปี 30 ก.ย.นี้ 15.00 น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญ สั่งขอเอกสารบันทึก กรธ.เพิ่ม ปมวาระนายกฯ 8 ปี

• นายกขาดตอน คืออะไร? ความหมายวาทกรรมใหม่จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

• รักษาการนายกฯ ทำไมต้องเป็น "บิ๊กป้อม" พล.อ.ประวิตร มีอำนาจยุบสภาได้ไหม?

โดยศาลรัฐธรรมนูญ อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า คดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ ลงมติ และอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟัง ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 15:00 น. ณ ห้องพิจารณาคดีชั้น 3 ศาลรัฐธรรมนูญ

related