svasdssvasds

กฎหมายสุราก้าวหน้า วุ่น ต้องนับคะแนนใหม่ ก่อนถูกโหวตคว่ำ แพ้หวุดหวิด

กฎหมายสุราก้าวหน้า วุ่น ต้องนับคะแนนใหม่ ก่อนถูกโหวตคว่ำ แพ้หวุดหวิด

ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า วาระ 3 ต้องโหวต 2 รอบ โดยครั้งที่ 2 ต้องโหวตด้วยการขานชื่อ ก่อน ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ถูกโหวตคว่ำกลางสภา แพ้ไปอย่างหวุดหวิด

วันนี้ ที่การประชุมสมาชิกผู้แทนราษฎร ที่รัฐสภา ซึ่งมีการจับตากันเป็นพิเศษว่า ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หรือ ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า จะผ่านโหตในวาระที่ 3 หรือไม่ โดยต้องมีการโหวตถึง 2 ครั้ง โดยครั้งแรกมีจำนวนผู้ลงมติ 365 คน เห็นด้วย 173 เสียง ไม่เห็นด้วย 177 งดออกเสียง 11 เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง 4 เสียง

ต่อมา ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.พรรคก้าวไกล ใช้สิทธิตามข้อบังคับการประชุม ส.ส. ขอให้มีการนับคะแนนใหม่ ด้วยการขานชื่อ โดยผลปรากฏว่า สภามีมติไม่เห็นด้วย โดยมีผลคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ลงมติ 405  คน

เห็นด้วย  194 เสียง

ไม่เห็นด้วย196 เสียง

งดออกเสียง 15 เสียง

พิธา ชี้ กฎกระทรวงการผลิตสุรา 2565 ไม่ใช่การปลดล็อก ยังกีดกันผู้ประกอบการรายย่อย

 

related