svasdssvasds

มองโกเลียปลูก 'ต้นไม้' คุมทะเลทรายใน 1 ปีไปแล้วกว่า 10 ล้านต้น

มองโกเลียปลูก 'ต้นไม้' คุมทะเลทรายใน 1 ปีไปแล้วกว่า 10 ล้านต้น

มองโกเลียปลูกต้นไม้รวม 10.2 ล้านต้นทั่วประเทศใน 1 ปี เดินหน้าตามเป้าหมายปลูกต้นไม้ให้ครบ 1 พันล้านต้นภายในปี 2030 คิดเป็น 1.2% ของแผน ช่วยเพิ่มป่าไม้และลดการปล่อยคาร์บอน

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า เมื่อวันจันทร์ (7 พ.ย.) ที่ผ่านมา สื่อท้องถิ่นอ้างอิงกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวมองโกเลีย รายงานว่า มองโกเลียปลูกต้นไม้ 1.3 ล้านต้นจากทั้งหมด ในกรุงอูลานบาตอร์ เมืองหลวงของประเทศ ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่กว่าร้อยละ 50 ของประเทศ รวมถึงบริเวณใกล้เคียง

อุคนา คูเรลซูค ประธานาธิบดีมองโกเลีย กล่าวในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) เมื่อเดือนตุลาคม 2021 ว่าโครงการฯ มุ่งปลูกต้นไม้ 1 พันล้านต้นภายในปี 2030 เพื่อรับมือการแปรสภาพเป็นทะเลทราย

ทั้งนี้ กระทรวงฯ ระบุว่าปัจจุบันพื้นที่ของมองโกเลียร้อยละ 77 ได้รับผลกระทบจากการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและความเสื่อมโทรมของดิน ทว่ามีเพียงร้อยละ 7.9 ที่ปกคลุมด้วยป่าไม้

ที่มา

xinhuathai.com

related