svasdssvasds

สื่อจีนเผยผลประชุมทวิภาคี สี จิ้นผิง ย้ำมิตรภาพไทย-จีน ครอบครัวเดียวกัน

สื่อจีนเผยผลประชุมทวิภาคี สี จิ้นผิง ย้ำมิตรภาพไทย-จีน ครอบครัวเดียวกัน

สื่อจีน เผยผลประชุมทวิภาคีไทย-จีน ในการประชุมเอเปค สี จิ้นผิง ย้ำ จีนยินดีสานต่อมิตรภาพพิเศษในฐานะครอบครัวเดียวกันกับไทย โดยมีการลงนามความร่วมมือและบันทึกข้อตกลง รวม 5 ฉบับ

พลโท ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้นำเสนอบทความจากการประมวลข้อมูลในเว็บไซต์ทางการจีน เกี่ยวกับการประชุมเอเปค ในส่วนของการประชุมทวิภาคีระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีน ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2565 ดังต่อไปนี้

พลโท ดร.ไชยสิทธิ์ ระบุว่า “ขอนำเสนอข้อมูลในเว็บไซต์ทางการจีนเกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวในการหารือทวิภาคีระหว่างจีน-ไทย กับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยที่ทำเนียบรัฐบาลในกรุงเทพฯ เมื่อตอนเที่ยงวันที่ 19 พ.ย. 65 โดยทั้งสองฝ่ายประกาศว่าจะสร้างประชาคมจีน-ไทยที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนยิ่งขึ้นโดยมีอนาคตร่วมกัน 

สื่อจีนเผยผลประชุมทวิภาคี สี จิ้นผิง ย้ำมิตรภาพไทย-จีน ครอบครัวเดียวกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง แสดงความยินดีที่ไทยประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และเน้นย้ำว่า มิตรภาพระหว่างจีนและไทยมีมายาวนานนับพันปี และประชาชนของทั้งสองประเทศคือพี่น้องกัน กว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่จีนและไทยได้จัดตั้งหุ้นส่วนความร่วมมือทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน มิตรภาพดั้งเดิมระหว่างทั้งสองประเทศก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านก็แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และความสัมพันธ์ทวิภาคีได้เข้าสู่ขั้นตอนใหม่ของการพัฒนา จีนให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-ไทย ยืนอยู่ที่จุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์ใหม่

"จีนยินดีที่จะสานต่อมิตรภาพพิเศษของ "จีนและไทยในฐานะครอบครัวเดียวกัน" กับประเทศไทย สร้างประชาคมจีน-ไทยที่มั่นคงยิ่งขึ้น มั่งคั่งยิ่งขึ้น และยั่งยืนยิ่งขึ้นในอนาคตร่วมกัน โดยมอบ " จีนและไทยเป็นครอบครัวเดียวกัน” ด้วยความหมายใหม่ของยุคสมัยที่จะนำความสัมพันธ์จีน-ไทย ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้นแก่ประชาชนทั้งสองประเทศ

"ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ชี้ว่า ทั้งสองฝ่ายควรไปเยี่ยมเยียนกันบ่อยๆ ในฐานะญาติ และยังคงสนับสนุนซึ่งกันและกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หลักรวมทั้งข้อกังวลหลักของกันและกัน ทั้งสองฝ่ายควรปฏิบัติตาม "แผนปฏิบัติการร่วมความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์จีน-ไทย" ระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า

สื่อจีนเผยผลประชุมทวิภาคี สี จิ้นผิง ย้ำมิตรภาพไทย-จีน ครอบครัวเดียวกัน

"และจัดทำแผนโดยรวมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จมากขึ้น มีความจำเป็นที่จะต้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาของตนอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการสร้างสรรค์ร่วมกันที่มีคุณภาพสูงของ "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งสองฝ่ายควรกระชับความร่วมมือในสาขาดั้งเดิม เช่น การลงทุน การค้า การท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และนิคมอุตสาหกรรม และในขณะเดียวกันก็ปลูกฝังจุดเติบโตใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในเชิงบวกต่อความร่วมมือในสาขาใหม่ ๆ เช่น เศรษฐกิจดิจิทัล รถยนต์พลังงานใหม่ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี มีความจำเป็นต้องเร่งความร่วมมือรถไฟไตรภาคีระหว่างจีน ลาว และไทย

"ส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาร่วมสามฝ่ายระหว่างจีน-ลาว-ไทย" อย่างแข็งขัน โดยมุ่งเน้นที่การเสริมสร้าง "การเชื่อมต่อ" ของโครงสร้างพื้นฐาน ทำงานได้ดีใน "การเชื่อมต่อของพิธีการศุลกากรด้านโลจิสติกส์รวมทั้งขยายการส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าปลีกย่อยคุณภาพสูงจากไทยไปจีน

"จีนยินดีที่จะทำงานร่วมกับทุกฝ่าย รวมทั้งไทย เพื่อดำเนินการตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอย่างมีคุณภาพ การจัดการเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพิ่มความพยายามในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามพรมแดนและกระชับความร่วมมือในการติดตามผู้หลบหนีและสินค้าที่ถูกโจรกรรม เสริมสร้างความร่วมมือในด้านการศึกษา การรักษาพยาบาล การบรรเทาความยากจนและด้านอื่น ๆ ของการดำรงชีวิตของประชาชน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการลดความยากจนและการพัฒนาด้วยวิธีการต่าง ๆ ส่งเสริมความร่วมมือในเชิงลึกและเชิงปฏิบัติระหว่างทั้งสองประเทศในการบรรเทาความยากจน โครงการภาคปฏิบัติที่ใกล้ชิดประชาชนและรับใช้ประชาชนระดับรากหญ้า จำเป็นต้องเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเยาวชน นำประชาชนทั้งสองให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นและลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างประชาคมจีน-ไทยที่มีอนาคตร่วมกัน

"ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวว่า จีนยินดีกระชับความร่วมมือกับไทยในกิจการระหว่างประเทศ และพยายามในเชิงบวกเพื่อร่วมกันส่งเสริมสันติภาพที่ยั่งยืนและการพัฒนาระยะยาวในโลก จีนยินดีเสริมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความร่วมมือกับไทยและประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ให้ความสำคัญกับการแรงผลักดันใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างจีน-อาเซียน ประเทศไทยกำลังจะเข้ารับตำแหน่งประธานร่วมของความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง และจีนยินดีที่จะทำงานร่วมกับประเทศในลุ่มน้ำโขงเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงของความร่วมมือในอนุภูมิภาค​ โดยผู้นำของทั้งสองประเทศร่วมกันเป็นสักขีพยานในการลงนามในเอกสารความร่วมมือและความตกลงจำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

1. แผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2565-2569)

2. แผนความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วย การร่วมกันส่งเสริมเส้นทางเศรษฐกิจสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21

3. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

4. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย และสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

5. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการก่อตั้งคณะทำงานความร่วมมือด้านการลงทุนและเศรษฐกิจระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

"นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้ออก "แถลงการณ์ร่วมจีน-ไทยว่าด้วยการสร้างประชาคมที่มั่นคงยิ่งขึ้น มั่งคั่งยิ่งขึ้น และยั่งยืนยิ่งขึ้นด้วยอนาคตร่วมกัน"

ที่มา

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล จากข้อมูลจากเว็บไซต์ทางการจีน

ฐานเศรษฐกิจ : สื่อจีนเปิดผลหารือไทย “สี จิ้นผิง” ย้ำประชาชนของทั้ง 2 ประเทศคือพี่น้องกัน

related