svasdssvasds

บีทีเอสออกคลิปทวงหนี้ ชัชชาติ ยันเป็นหนี้ก็ต้องจ่าย แต่สภา กทม. ต้องเห็นชอบ

บีทีเอสออกคลิปทวงหนี้ ชัชชาติ ยันเป็นหนี้ก็ต้องจ่าย แต่สภา กทม. ต้องเห็นชอบ

จากกรณีที่ บีทีเอส ออกคลิปทวงหนี้ กทม. กว่า 4 หมื่นล้านบาท ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ยืนยันว่า “ใจเราไม่ได้มีปัญหา กทม.เป็นหนี้ก็ต้องจ่าย แต่ต้องเป็นหนี้ที่ผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมาย” โดย สภา กทม. ต้องมีมติเห็นชอบก่อน

วันนี้ ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงกรณีบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ “บีทีเอส” เผยแพร่วิดีโอโฆษณาบนรถไฟฟ้าเรียกร้องให้รัฐชำระหนี้คืนบริษัทกว่า 4 หมื่นล้านบาท จากการที่ กทม.ไม่ชำระค่าจ้างเดินรถ ว่ามีเพียงประเด็นกฎหมาย จากที่ข้อบัญญัติ กทม.ระบุว่า การสร้างภาระหนี้ผูกพันงบประมาณ จะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภา กทม.ก่อน

ชัชชาติ กล่าวว่า จะเห็นว่าสภา กทม.ยังไม่ได้เห็นชอบทำสัญญาจ้างเดินรถ และติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ 2 ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ จึงมีการทำหนังสือเพื่อสอบถามทางสำนักงานเลขาธิการสภา กทม.ว่า ส่วนนี้ผ่านการอนุมัติจากสภา กทม. แล้วหรือไม่ ถ้าไม่มี ก็ต้องมีการทำสัญญาใหม่ให้เรียบร้อยก่อน

บีทีเอสออกคลิปทวงหนี้ ชัชชาติ ยันเป็นหนี้ก็ต้องจ่าย แต่สภา กทม. ต้องเห็นชอบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เข้าใจว่าได้มีการส่งหนังสือไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หรือไม่ก็ภายในสัปดาห์นี้ โดยส่วนของมูลหนี้จากส่วนต่อขยายส่วนที่ 1 เหลือเพียงแต่ให้ทางคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้ดำเนินการตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 3/2562 ที่ต้องการนำมูลหนี้ไปรวมกับการต่อสัญญาสัมปทาน ยืนยันว่า ใจเราไม่ได้มีปัญหา กทม.เป็นหนี้ก็ต้องจ่าย แต่ต้องเป็นหนี้ที่ผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมาย

บีทีเอสออกคลิปทวงหนี้ ชัชชาติ ยันเป็นหนี้ก็ต้องจ่าย แต่สภา กทม. ต้องเห็นชอบ

ชัชชาติ กล่าวอีกว่า ขณะที่การรับโอนทรัพย์สินในส่วนต่อขยายส่วนที่ 2 จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ก็ถือว่าเป็นการก่อหนี้ผูกพันเช่นเดียวกัน ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา กทม.เช่นเดียวกัน ดังนั้นหากไม่ผ่านสภา กทม.จะต้องทำให้ถูกกฎหมาย ถ้าจะเป็นการสร้างหนี้ในอนาคต ก็ต้องผ่านทางสภา กทม. อาจจะต้องทำสัญญาใหม่ หรือจากนี้ในอนาคต

ชัชชาติ กล่าวอีกว่า ส่วนการสืบสวนการทำสัญญามอบหมายงานในขณะนั้น ก็มีความเห็น 2 ส่วนด้วยกัน คือต้องผ่านสภา กทม.ก่อน และเมื่อเกิดหนี้ค่อยมาขออนุมัติงบประมาณจากสภา กทม. ภายหลัง แต่แนวคิดของผู้บริหารชุดปัจจุบันถือว่าเป็นการก่อหนี้ผูกพัน จะต้องให้สภา กทม.เห็นชอบก่อน ไม่ใช่พอทำสัญญาแล้ว แล้วบังคับให้ทางสภา กทม.เป็นผู้อนุมัติเงิน จะเป็นการทำผิดข้อบัญญัติ

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ : “ชัชชาติ” ไม่กังวล “บีทีเอส” ออกคลิปทวงหนี้ 4 หมื่นล. ยันให้ สภา กทม.เคาะก่อน

related