svasdssvasds

นายกฯ เปิดงาน ROV THAILAND 4.0 ย้ำชัดถ้าไม่เริ่มวางยุทธศาสตร์ คงไม่มีวันนี้

นายกฯ เปิดงาน ROV THAILAND 4.0 ย้ำชัดถ้าไม่เริ่มวางยุทธศาสตร์ คงไม่มีวันนี้

นายกฯ เปิดงาน ROV THAILAND 4.0 ย้ำชัดถ้าไม่เริ่มวางยุทธศาสตร์มาหลายปีคงไม่มีวันนี้ ฝากคนรุ่นใหม่ดูแลบ้านเมืองในอนาคต สิ่งไม่ดีอย่าทำ ปลุกทุกฝ่ายมีความรัก-สามัคคี พร้อมรักษาแกนหลักของประเทศไทย

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการเปิดการแข่งขัน ROV THAILAND 4.0 THE FUTURE AND BEYOND ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า ยินดีที่มาร่วมงาน วันนี้โลกกำลังเผชิญความท้าทายหลายอย่าง แต่โชคดีที่เราได้เตรียมการมาก่อนแล้วโดยเฉพาะไทยแลนด์ 4.0 ที่ตนได้กำหนดไว้ เพราะมองโลกเปลี่ยนแปลงโดยเร็วด้วยเทคโนโลยี จึงได้กำหนด 4.0 ขึ้นมา

นายกฯ เปิดงาน ROV THAILAND 4.0 ย้ำชัดถ้าไม่เริ่มวางยุทธศาสตร์ คงไม่มีวันนี้

 วันนี้หลายประเทศไป 5.0 แล้ว จึงถือว่าเราไม่ได้ช้าเกินไป จนกระทั่งเรามีวันนี้ ทุกอย่างเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติที่เราต้องสานต่อกันไป ไม่ว่าจะเป็นรุ่นคนรุ่นก่อน และคนรุ่นหลัง เด็กและเยาวชนทั้งหมดต้องเดินหน้าประเทศไปในลักษณะนี้ เพื่อรับมือความท้าทายไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์หรือความขัดแย้งในด้านการแข่งขัน การลงทุน การค้าเสรีต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องโรคอุบัติใหม่ที่ผ่านมา ซึ่งต่อไปไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นมาอีก จึงต้องเตรียมความพร้อมทั้งหมด โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุด

 

 สำหรับอีสปอร์ต ถือเป็นอาชีพใหม่ธุรกิจใหม่ของคนรุ่นใหม่ ที่ต้องได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างรายได้ ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจด้วย จึงขอให้ทุกคนร่วมกันพัฒนาต่อยอดกีฬาประเภทนี้ ไม่ให้ทำแล้วเสียประโยชน์ ที่สำคัญต้องใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แบ่งเวลาให้ถูกต้อง ถือเป็นโอกาสที่น้องๆได้แสดงออกทักษะต่างๆ ขอให้นักกีฬาทุกคนทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด โดยต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท ใช้วิจารณญาณ ให้อภัย ทุกครั้งที่มีการแข่งขันเราจะได้ประสบการณ์และมิตรภาพสำคัญที่สุด นอกจากนี้ยังมีเพื่อนใหม่ สังคมใหม่ๆ จึงต้องสร้างความทรงจำที่ดีต่อกัน มีความรักและความสามัคคี 

 สิ่งที่ทำมาอย่างต่อเนื่องคือการเจรจาพูดคุยกับต่างประเทศในการลงทุนต่างๆ ทั้งการค้า การลงทุน และอุตสาหกรรมดิจิทัลต่างๆ ได้ทำมาต่อเนื่อง ถ้าเราไม่เริ่ม หลายปีที่ผ่านมาเราคงไม่มีวันนี้ พร้อมยืนยันเรามียุทธศาสตร์ชาติทำให้เกิดความต่อเนื่อง เชื่อมโยงและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่จับต้องได้ในวันนี้

นายกฯ เปิดงาน ROV THAILAND 4.0 ย้ำชัดถ้าไม่เริ่มวางยุทธศาสตร์ คงไม่มีวันนี้

 ถ้าไม่ทำอะไรและไม่ร่วมมือกัน เราก็จะไม่ได้อะไร สิ่งสำคัญที่สุดเรามีคนรุ่นใหม่ที่ถือกำเนิดมากในปัจจุบัน ซึ่งต้องใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมสร้างความรักความสามัคคี การพัฒนาวิธีคิด และวิสัยทัศน์ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง

 ทั้งนี้ ในวันข้างหน้าเป็นเรื่องคนรุ่นใหม่ที่ดูแลบ้านเมืองในอนาคต คนปัจจุบันต้องทำเพื่ออนาคต พร้อมทำปัจจุบันให้ดีที่สุด สิ่งไม่ดีก็อย่าทำ ทำสิ่งที่ดีเอาไว้เพื่อไปสู่อนาคตให้คนรุ่นหลังได้ทำต่อ สิ่งเหล่านี้เราคืออนาคต นี่คือยุทธศาสตร์ให้คนรุ่นเราต้องช่วยกัน เพราะรัฐบาลไม่สามารถทำได้เพียงลำพังทุกภาคส่วนต้องช่วยกันนี่คือคนไทย แผ่นดินไทยที่เรารักและเราอยู่อาศัย จึงต้องรักษาแกนหลักของประเทศไทยที่เรามีอยู่แล้ว ทั้งชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รับรู้ของเราทุกคน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานความเข้มแข็งของเรา

นายกฯ เปิดงาน ROV THAILAND 4.0 ย้ำชัดถ้าไม่เริ่มวางยุทธศาสตร์ คงไม่มีวันนี้

 หลังเปิดงานนายกฯ เดินให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตเกือบทุกโต๊ะ แล้วบอกว่าขอให้ทุกคนชนะ ตั้งใจเล่นให้เต็มร้อย พร้อมสอบถามวิธีการเล่น และบอกว่าตนเองเล่นเกมไม่เป็น ไม่มีเวลา เพราะมีงานทั้งวัน ถ้ามีเวลาก็จะลองเล่น

related